Brezplačna pravna pomoč

Odslej lahko člani DU dobite brezplačno pravno pomoč. Lidija Pratnemer, dolgoletna sodnica, je pripravljena enkrat mesečno sprejemati člane društva in jim pomagati pri reševanju pravnih zadev (dedovanje, oporoke, medsebojni sosedski spori, dodatek za pomoč in postrežbo, izplačila varstvenega dodatka itd.). Za svetovanje se je potrebno predhodno naročiti v pisarni društva upokojencev. Zagotovljena je tajnost informacij.