KULTURA

Ženski pevski zbor DU

Umetniška vodja zbora je bila dve desetletji Adela Pečovnik, jeseni 2015 je zbor prevzela Irena Bezjak Voler. Predsednica zbora je Darja Habjan, ki je septembra 2022 zamenjala Darinko Kavčič. Zbor ima vaje ob petkih od 18. do 20. ure v prostorih društva upokojencev.

Članice zbora so: Mihelca Leskovar, Darinka Fijavž, Jelka Tajnikar, Vida Skrbinšek, Ksenija Kotnik, Albina Pekovšek, Darinka Skok, Marija Menih, Danica Furman, Svetlana Založnik, Marija Kolar, Gabriela Rožanc, Darinka Kavčič, Irena Bezjak Voler – zborovodja, Danica Padežnik, Darja Habjan – predsednica zbora, Marija Jakop, Jelka Kežmah, Ida Obrovnik in Marjetka Gošnjak.

Njihovemu programu lahko prisluhnemo na različnih prireditvah v občini, na občinskih in medobčinskih revijah pevskih zborov, na reviji upokojenskih pevskih zborov in na tradicionalnem pevskem taboru Slovenija poje v Stični.

V letu 2015 so praznovale 20 let druženja in petja. Vabijo vse, ki bi želele peti, da se jim pridružijo!

Ženski pevski zbor Društva upokojencev Slovenske Konjice v letu 2018.


Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja

 Moški pevki zbor Adolfa Tavčarja je bil ustanovljen že leta 1956. Zbor vodi Petra Brglez, predsednik zbora je Jože Malec. Zbor ima pevske vaje vsak torek od 17.30  do 20. ure v prostorih društva upokojencev.

Člani zbora so: Franc Kadilnik, Stanko Godec, Alojz Sovič, Karel Rečnik, Ivan Iršič, Anton Noner, Viki Gračner, Franc Černec, Janez Ratej, Pavel Strmšek, Viktor Žabot, Anton Capl, Anton Obrul, Vojko Očko, Zvonko Rožanc, Jože Malec, Jože Brglez,  Janko Habjan, Vlado Mlakar in Andrej Ovčar.

Zbor redno nastopa na prireditvah v lokalnem in širšem slovenskem okolju, na občinskih in medobčinskih revijah pevskih zborov, na reviji upokojenskih pevskih zborov in na tradicionalnem pevskem taboru Slovenija poje v Stični.

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja z zborovodjem Samom Jezovškom.