KULTURA

Ženski pevski zbor DU

Umetniška vodja zbora je bila dve desetletji Adela Pečovnik, jeseni 2015 je zbor prevzela Irena Golob. Predsednica zbora je Darinka Kavčič. Zbor ima vaje ob ponedeljkih in četrtkih od 18. do 20. ure v prostorih društva upokojencev.

Članice zbora so: Fanika Založnik, Martina Stopar, Mihelca Leskovar, Darinka Fijavž, Zofka Voler, Jelka Tajnikar, Vida Skrbinšek,  Albina Pekovšek, Marija Menih, Terezija Kovše, Danica Furman, Marija Kolar, Dragica Stjepčevič, Darinka Kavčič,  Gabrijela Rožanc, Nada Smogavec Veber, Marija Jakop, Jelka Kežmah, Ksenija Kotnik, Darinka Skok, Svetlana Založnik, Danica Padežnik in Ida Obrovnik.

Njihovemu programu lahko prisluhnemo na različnih prireditvah v občini, na občinskih in medobčinskih revijah pevskih zborov, na reviji upokojenskih pevskih zborov in na tradicionalnem pevskem taboru Slovenija poje v Stični.

V letu 2015 so praznovale 20 let druženja in petja. Vabijo vse, ki bi želele peti, da se jim pridružijo!

Ženski pevski zbor Društva upokojencev Slovenske Konjice v letu 2018.


Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja

 Moški pevki zbor Adolfa Tavčarja je bil ustanovljen že leta 1956. Umetniški vodja je Samo Jezovšek, predsednik zbora Jože Malec. Zbor ima pevske vaje vsak torek od 17.30  do 20. ure v prostorih društva upokojencev.

Člani zbora so: Franc Kadilnik, Stanko Godec, Alojz Sovič, Karel Rečnik, Ivan Iršič, Anton Noner, Viki Gračner, Franc Černec, Janez Ratej, Viktor Žabot, Anton Capl, Maks Regoršek, Anton Obrul, Vojko Očko, Zvonko Rožanc, Jože Malec, Ludvik Petrič, Milan Rozman, Miha Podpečan, Vlado Mlakar, Štefan Kračun in Andi Ovčar.

Zbor redno nastopa na prireditvah v lokalnem in širšem slovenskem okolju, na občinskih in medobčinskih revijah pevskih zborov, na reviji upokojenskih pevskih zborov in na tradicionalnem pevskem taboru Slovenija poje v Stični.

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja