Novo vodstvo društva, Anton Obrul je častni član

30. marec 2022 – Društvo upokojencev Slovenske Konjice se je sestalo na volilnem zboru. Na njem so za novo predsednico izvolili Milico Dabanovič. Dolgoletnemu predsedniku Antonu Obrulu so se zahvalili s podelitvijo naziva Častni član DU Slovenske Konjice.

Zbor, na katerem so bili tudi župan Darko Ratajc ter predstavniki sosednjih društev upokojencev in Mladinskega centra Dravinjske doline, so s pesmijo pozdravili pevci in pevske ženskega ter moškega pevskega zbora DU, vsebinsko pa ga je s povzetkom bogate dejavnosti društva, ki ima 536 članov, začel Anton Obrul. Izpostavil je predvsem lansko bogato športno dejavnost, s katero se je konjiško društvo uvrstilo v sam vrh celjske pokrajinske zveze društev upokojencev. Minulo leto je zaznamovala tudi prireditev ob 70-letnici društva, na kateri so razvili nov društveni prapor, predstavili zbornik Življenje v letih ter ročnodelsko in zeliščarsko dejavnost. Kljub vrsti omejitvenih ukrepov so za člane pripravili letovanja v Tučepih, na Braču in v sodelovanju z zreškim DU tudi v Izoli. Za letos je napovedal nadaljevanje dela v vseh programih, pa tudi naložbi v priključitev na novo kanalizacijsko omrežje ter dogradnjo igrišča za kegljanje s kroglo na vrvici, ki jo bo omogočil konjiški Zavod za šport. Skupaj z njim in Mladinskim centrom Dravinjske doline bodo 9. aprila pripravili športno druženje starejših in mladih, ki bo vključevalo tudi odprtje novega kegljišča.

Podrobneje so o športu in rekreaciji, ženskem in moškem pevskem zboru, sekciji zeliščaric Kopriva in sekciji Spominčica, ki se ukvarja z ročnimi deli, predstavili vodje sekcij. Napovedali so tudi več izletov, letovanja, piknik in novoletno srečanje članov društva. Tudi skrb za stanovanja upokojencev ostaja stalnica pri njihovem delu. Lani so pomagali pri dveh novih vselitvah v upokojenska stanovanja Slovenskih Konjicah in dveh v Ločah. Tudi v programu Starejši za starejše so lani kljub covidu-19 prostovoljci opravili preko 630 obiskov in zagotovili pomoč skoraj 80 posameznikom. Kako bo letos, je težko napovedati, saj je po 13 letih delovanja vrste prostovoljcev zaradi starosti in bolezni zapustilo kar 5 prostovoljcev. Ker so potrebe po pomoči iz leta v leto večje, so pozvali vse. ki jim ni vseeno, kako živi njihov sosed, prijatelj, znanec… da se pridružijo prostovoljcem. Ker v društvu skrbijo tudi za različne oblike izobraževanja, so pozdravili predlog za cikel predavanj o socialno varstvenih pravicah.

Po uspešno opravljenih volitvah nove predsednice, upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča, so z ploskanjem izglasovali tudi podelitev naziva častni član Antonu Obrulu. Društvo je s skromnostjo, strpnostjo in pripravljenostjo na sodelovanje vodil 16 let, najdlje od vseh predsednikov v 70-letni zgodovini društva. “To je priznanje tudi za vse sodelavce, saj smo vsa leta radi skupaj delali in se skupaj tudi poveselili. Le tako je društvo lahko uspešno,” je dejal v zahvalo. Njegov način vodenja bo vzgled tudi novi predsednici Milici Dabanovič, ki si bo prizadevala predvsem za okrepitev članstva.

Pohvalo in zahvalo mu je izrekel tudi konjiški župan Darko Ratajc, ki je poudaril, da sodi DU med najbolje organizirana društva v občini: “Pomembno je, da ste aktivni, lokalna skupnost pa vam je pripravljena pomagati,” je zaključil nagovor. Predstavniki društev upokojencev Zreče, Loče in Vitanje so izrazili predvsem željo in pripravljenost na nadaljnje sodelovanje.

Udeleženci volilnega zbora so bili zadovoljni z opravljenim delom.

Antonu Obrulu je naziv Častni član Društva upokojencev Slovenske Konjice izročil dolgoletni podpredsednik društva Štefan Vida.

Prvi nagovor nove predsednice Milice Dabanovič članstvu.

Župan Darko Ratajc se je Antonu Obrulu in društvu zahvalil za vse, kar dobrega naredijo v kraju.

Ženski pevski zbor društva upokojencev

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja