Praznovali smo 70-letnico društva

15. september 2021 – V Domu kulture Slovenske Konjice smo slovesno praznovali 70-letnico Društva upokojencev Slovenske Konjice. Kulturni program, v katerem sta nastopila naša zbora – Ženski pevski zbor DU pod vodstvom Irene Golob in Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja pod vodstvom Petre Brglez – ter učenci konjiške glasbene šole s profesorico Andrejo Obrul, so obogatili nagovori predsednika društva Antona Obrula, predsednice PZDU Celje Zdenke Jan in župana Občine Slovenske Konjice Darka Ratajca. Na prireditvi smo predstavili tudi prvi zbornik društva ter razvili nov društveni prapor.

Že pred pričetkom prireditve so si obiskovalci lahko ogledali zanimivi razstavi ročnih del in zelišč, ki sta ju pripravili sekciji Spominčice in Kopriva ter zbornik Življenje v letih, ki ga je društvo izdalo ob 70-letnici. Z njim so odstrli zaveso časa, ki je domala že povsem zakrila prizadevanja številnih posameznikov za dobro članov društva in vseh starejših ljudi. Zbornik, ki ga je pripravila Milena Brečko Poklič, razkriva delovanje društva in posameznikov v dolgih sedmih desetletjih, seveda s poudarkom na sedanjosti. Z njim želimo doseči, da bo naše delo in delo preteklih generacij postalo vidno in se ohranilo zanamcem. Zbornik je izšel v nakladi 500 izvodov in je na voljo vsem članom društva.

Slovesnost, ki so se je udeležili tudi predstavniki društev upokojencev iz Loč, Zreč, Vitanja in Oplotnice ter Mladinskega centra Dravinjske doline, je suvereno povezovala Jerneja Ristič Levart. Pričela se je s filmom Konjiški valček v izvedbi učiteljev Glasbene šole slovenske Konjice ter himno, ki jo je zapela profesorica solo petja Andreja Obrul. Profesorica in njena učenca Zoja Ovčar in Klemen Venko so obogatili tudi kulturni program prireditve na kateri sta nastopila tudi oba naša pevska zbora ter jo kot združeni zbor tudi zaključila.

Pogled nazaj, na pretečenih sedem desetletij, je orisal Anton Obrul, predsednik DU Slovenske Konjice, ki je med drugim poudaril, da ima društvo trdne temelje, na katerih gradi sedanjo dejavnost in bo tudi prihodnost. Zahvalil se je vsem, ki mu pri tem pomagajo, tudi Občini Slovenske Konjice. Župan Darko Ratajc je predsedniku društva izročil priznanje občine in poudaril vlogo društva pri skrbi za starejše občane, ki jim tudi občina namenja posebno pozornost. Predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje Zdenka Jan je v svojem nagovoru poudarila tako vlogo, ki jo imajo društva upokojencevv družbi, kot tudi pomembno vlogo starejših na številnih pomembnih področjih družbenega in družinskega življenja. Predsedniku Antonu Obrulu je izročila tudi pokal, ki so ga v jubilejnem letu z največjim številom doseženih točk osvojili konjiški športniki na pokrajinskih športnih igrah društev upokojencev. Društvo je ob 70-letnici prejelo tudi najvišje priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije, veliko plaketo ZDUS.

Nadvse slovesen je bil obred zvitja starega in razvitje novega društvenega prapora, ki ga je oblikoval Mitja Krančan, ki je v preteklosti že oblikoval celostno podobo in spletno stran Društva upokojencev Slovenske Konjice. Na zadnji strani je logo Zveze društev upokojencev Slovenije, na prednji pa našega društva z mejnikoma: 1951 do 2021. Stari prapor, za katerega je zadnjih 13 let skrbel praporščak Bernard Pogladič (z njim je k zadnjemu počitku pospremil kar 235 članov društva), je zvil Jože Malec, ki sta mu pri razvitju novega prapora pomagala predsednik društva Anton Obrul in župan Darko Ratajc.

Prireditev sta zaključila združena pevska zbora s pesmijo Slovenska dežela Benjamina Ipavca, zbrani pa so nadaljevali druženje v Veliki galeriji Doma kulture ob dobrotah domačije Kalšek Podkrajšek.

Fotografije: Melanie Lorenčič

Zahvala

Društvo upokojencev Slovenske Konjice je lahko izdalo zbornik, razvilo nov prapor in dostojno proslavilo 70-letnico s pomočjo donatorjev in prispevkov za žebljičke.

Donatorji so: Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Vitanje, Unitur, d.o.o., GKN Driveline, d.o.o., Isokon, d.o.o., Marovt, d.o.o., Baumüller Dravinja, d.o.o., Oplast, d.o.o., Konus Konex, d.o.o., Dimnikarstvo Lapuh, d.o.o., Celjske lekarne, Ecotip, d.o.o., Strojno ključavničarstvo Jan Trstenjak, s.p., Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice, d.o.o., Elektro Unimont, d.d., Avtoservis Kavčič – Andrej Kavčič, s.p., Gradnje Marguč, d.o.o., Marta Hohler, s.p. in Wravor, d.o.o.

Žebljičke za prapor so prispevali: Občina Slovenske Konjice, Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja, Ženski pevski zbor DU, vzgojiteljice – pevke v Ženskem pevskem zboru, kegljačice, pikado – ženske, klekljarice – ročnodelska sekcija, sekcija Kopriva, družina Trstenjak, Ela Obrul, Anton Obrul, Milena Brečko Poklič, Majda Vida, Štefan Vida, Heda Vidmar Šalamon, družina Grum – Vrabič, Milka Oder, Jelka Steinacher, Vikica Šuberger, Darinka Kavčič, Tomo Penič in družina Groleger.

Vsem iskrena hvala!

Zbornik je izšel v nakladi 500 izvodov in je na voljo vsem članom društva.
Razstava ročnih del sekcije Spominčice

Razstava zelišč in pripravkov sekcije Kopriva

Andreja Obrul

Anton Obrul

Zdenka Jan

Darko Ratajc

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja

Ženski pevski zbor DU

Stari društveni prapor je zvil predsednik Anton Obrul.

Novi društveni prapor je razvil Jože Malec s pomočjo župana Darka Ratajca.

Prapor je razvit. V ozadju ženski pevski zbor in povezovalka programa Jerneja Ristič Levart, v ospredju Jože Malec, Anton Obrul in Darko Ratajc.

Združena pevska zbora DU Slovenske Konjice

Velika plaketa ZDUS

Druženje in klepet v Veliki avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah

Spominčice na pokrajinski razstavi

12. september 2021 – Na Polzeli je tamkajšnje društvo upokojencev pripravilo pokrajinsko razstavo ročnih del, na kateri so s svojimi izdelki sodelovale tudi članice naše sekcije Spominčice.

Razstavo so pripravili ob 10-letnici polzelske ročnodelske skupine Iskrice. Sodelovala so društva upokojencev Prebold, Nazarje, Štore, Gotovlje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Zabukovica-Griže, Mozirje, Šentjur, Petrovče in Slovenske Konjice.

Odprtje razstave sta pozdravila predsednica PZDU Celje Zdenka Jan ter predsednik rokodelcev pri Zvezi društev upokojencev Slovenije Branko Suhadolnik. Dvodnevna razstava je pritegnila številne obiskovalce, ki jih je navdušil tudi prikaz ustvarjalnosti naših Spominčic.

Delavnica za starejše

24. avgust 2021 – V konjiškem Župnijskem domu je Slovenska karitas pripravila delavnico za starejše Vključeni, aktivni, uresničeni. Na njej so sodelovali tudi člani našega društva.

Na delavnici smo lahko izvedeli marsikaj o preventivnih ukrepih, povezanih s Covid-19, o nasilju nad starejšimi in aktivnostih za krepitev duševnega in telesnega zdravja. Predstavili so tudi kratek dokumentarni film Prisluhnimo modrosti starejših.

Zbor članov društva in piknik

12. avgust 2021 – Zbrali smo se na zboru članov, ki smo ga nadaljevali z druženjem na tradicionalnem avgustovskem pikniku. Zbrane je pozdravil tudi konjiški župan Darko Ratajc, ki je DU Slovenske Konjice označil za enega izmed bolje delujočih društev v občini.

Zbor je, kot je že v navadi, vodil delovni predsednik Štefan Vida. Poročilo predsednika društva Antona Obrula o delu v letu 2020 je bilo v znamenju razmer, ki jih je povzročila epidemija Covid-19. Ta je bistveno vplivala na delo društva s preko 550 člani. Številne dejavnosti, predvsem na področju kulture in športa, so bile omejene, druge, kot na primer program Starejši za starejše, so se prilagodile razmeram. Zbora članov v preteklem letu ni bilo, zato je vse pomembne odločitve sprejemal upravni odbor društva. Glede na razmere je predsednik vseeno ocenil delo društva kot uspešno, člani pa so poleg njegovega poročila sprejeli tudi vse potrebne sklepe o finančnem poslovanju, ki ga je predstavila blagajničarka Vikica Šuberger. Kot je poročala Majda Vida, je poslovanje skrbno preveril tudi nadzorni odbor. Predsednica častnega razsodišča Lidija Pratnemer je prav tako ocenila delo društva in odnose v njem kot dobre.

Več pozornosti kot preteklosti so na zboru namenili letu 2021, v katerem društvo praznuje 70-letnico delovanja. Poleg osrednje prireditve, ki bo 15. septembra ob 18. uri v Domu kulture v Slovenskih Konjicah, društvo pripravlja zbornik Življenje v letih, s katerim bodo iztrgali pozabi številne ljudi in njihova dejanja v minulih desetletjih. Na jubilejni slovesnosti bodo razvili tudi nov društveni prapor, ki ga je oblikoval Mitja Krančan. Društvo tako ob redni dejavnosti čaka v prihodnjem mesecu še veliko dela. Tudi z do sedaj opravljenim so lahko zadovoljni. Izkazali so se zlasti športniki, ki so na pokrajinskih igrah društev upokojencev zasedli prvo mesto v celjski pokrajini. Konjiško društvo je letos organiziralo tudi pokrajinski tekmovanji v šahu in v steznem kegljanju, jeseni pa bodo pripravili še državno prvenstvo v steznem kegljanju.

Zbor članov in piknik sta bila v Žabljeku v gostišču Iršič.

Štefan Vida in Darko Ratajc

Žetev sivke

30. junij 2021 – Ob 30-letnici samostojne Slovenije in ob prazniku Občine Slovenske Konjice je Turistično društvo Slovenske Konjice organiziralo žetev sivke v Trebniških vrtovih.

Na prijetni prireditvi, kjer so se zbrali udeleženci iz vseh vetrov, tudi Ojstriška gospoda iz Občine Tabor, so sodelovale tudi članice našega društva. Veselo je bilo ves čas – tako pri Trebniku kot v parku ter pri žetvi sivke. Ob delu je zbrane spremljala pesem in dobra volja, ki so jo delili tudi v Starem trgu, predvsem pa v Lambrechtovem domu.

Tri ekipe za pikado

29. junij 2021 – Društvo upokojencev Bočna je organiziralo pokrajinsko tekmovanje v pikadu, na katerem je sodelovalo 25 ekip, med njimi tri iz našega društva.

Med 12 moškimi ekipami so zmagali člani ekipe DU Žalec, na drugem mestu je bila ekipa DU Ponikva in na tretjem DU Mozirje. Med 13 ženskimi ekipami so zmagale domačinke iz DU Bočna, druga je bila ekipa DU Rimske Toplice in tretja DU Šmartno ob Dreti. Naša moška ekipa in prva ženska ekipa sta bili osmi, druga ženska ekipa je bila enajsta. Med posamezniki sta bila naša najboljša Jože Malec na 18. mestu in Sonja Kotnik na 21. mestu.

V steznem kegljanju brez konkurence

16. junij 2021- Društvo upokojencev Slovenske Konjice je organiziralo športne igre v steznem kegljanju PZDU Celje.

Naše društvo sta zastopali dve moški in tri ženske ekipe. Vodja tekmovanja je bila Zofija Voler, sodnik Dušan Grujič. Kot je to domala že pravilo, sta zmagali tako moška prva ekipa kot ženska prva ekipa našega društva. Obe bosta nastopili na državnih športnih igrah upokojencev.

V zmagovalni moški ekipi so bili: Srečko Bornšek, Boris Šalamun, Janez Petek in Marjan Grosman. Med posamezniki je prvo mesto zasedel Janez Petek, drugi je bil Drago Vengust in tretji Žarko Vogrin.

Za zmagovalno žensko ekipo so nastopile: Vera Malič, Darinka Bogatin, Valerija Košič in Jožica Zrnec. Med posameznicami je slavila Vera Malič, druga je bila Valerija Košič in tretja Darinka Bogatin.

Zbrane tekmovalce sta pozdravila Zofija Voler, predsednica komisije za šport pri PZDU Celje, ter predsednik DU Slovenske Konjice Anton Obrul.

Stezno kegljanje je pri konjiških upokojencih ena izmed najbolj priljubljenih športnih disciplin. V njej dosegajo tudi največje uspehe.

Gostili smo pokrajinsko tekmovanje v šahu

8. junij 2021 – V dvorani Konjičanka je bilo pokrajinsko tekmovanje društev upokojencev v šahu, ki ga je organiziralo naše društvo v sodelovanju s Šahovskim društvom Slovenske Konjice.

Skupno je nastopilo 8 ekip. DU Slovenske Konjice sta zastopali dve: v prvi so bili Rudi Florjančič, Bogo Šibanc, Ivo Marinovič in Marjan Košak. Ekipa je zasedla tretje mesto. V drugi ekipi, ki se je uvrstila na šesto mesto, so bili: Franc Kodrič, Mirko Zupan, Karel Oder in Branko Arbaiter.

Pred razglasitvijo rezultatov so zbrane pozdravili podžupan Občine Slovenske Konjice Primož Poklič in predsednica odbora za šport in rekreacijo pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev Celje Zofija Voler.

K uspešnemu poteku tekmovanja sta z izkušnjami prispevala predsednik šahovskega društva Slovenske Konjice Ivo Marinovič in sodnik oz. arbiter Boris Perkovič. Zmagovalna je bila ekipa DU Šentjur, na drugo mesto se je uvrstila ekipa DU Žalec.

Naša prva ekipa s podžupanom Primožem Pokličem, v ozadju predsednik društva Anton Obrul, Boris Perkovič in Zofija Voler.

Drugo mesto za strelke

1. junij 2021 – V Mali Brezi je bilo tekmovanje v streljanju z zračno puško PZDU Celje v organizaciji DU Šentrupert nad Laškim.

Naša strelska ekipa v postavi: Zofija Voler, Martina Kelemina in Milena Brečko Poklič se je med ženskimi ekipami uvrstile na drugo mesto, za zmagovalno ekipo iz Vrbja. Martina Kelemina pa je bila tretja med posameznicami. Med moškimi ekipami je slavila ekipa DU Žalec.

Zaživele športne igre upokojencev

20. – 25. maj 2021 – Po lanskem izpadu so letos ponovno zaživele športne igre PZDU Celje. Prvi so se pomerili tekmovalci v balinanju ter v kegljanju s kroglo na vrvici.

Pokrajinsko tekmovanje v balinanju je organiziralo DU Bočna. Naša moška ekipa se je uvrstila na 3. mesto, zmagala je ekipa DU Polzela, druga je bila ekipa DU Galicija-Pirešica. Pri ženskah so zmagale članice DU Šmartno od Dreti, druge so bile članice DU Prebold in tretje tekmovalke Galicije-Pirešice. Naša ženska ekipa se je uvrstila na četrto mesto. Tekmovale so: Vera Malič, Albina Pekovšek, Valerija Košič, Martina Kelemina in Marija Martinčič.