Izobraževanje koordinatorjev

4. – 6. april 2022 – Po dveh letih je bilo v Izoli zopet redno letno izobraževanje koordinatorjev programa Starejši za višjo kakovost življenja doma, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije. Zanimivim temam so tudi tokrat skupaj prisluhnili koordinatorji celjske, savinjske, šaleške in koroške regije.

Dosežke programa v letih 2020 in 2021 je predstavila vodja izobraževanja Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU). Med drugim je povedala, da so prostovoljci v letu 2021 opravili 95496 obiskov pri starejših od 69 let. Zagotovili so 49682 pomoči, ki jih je prejelo 19995 uporabnikov. Večino pomoči, 96 odstotkov, je zagotovilo 249 društev upokojencev, ki so vključena v program. Zbirne podatke so dopolnile pokrajinske koordinatorice. Namesto odsotne koordinatorice celjske pokrajine Damjane Lovrenčič jih je predstavila njena predhodnica Ivanka Tofant. 250 aktivnih prostovoljcev v 18 društvih upokojencev je kljub težavam zaradi covida 19 uspešno opravilo svoje delo. Največ pomoči so zagotovili sami znotraj društev upokojencev, po potrebi pa so vključili tudi centre za socialno delo, Rdeči križ, Karitas in druge, med njimi Lions klube.

Koordinatorji so tudi letos namenili del časa izobraževanju v okviru računalniškega programa Bopro. Veliko zanimivega in koristnega o demenci sta predstavili Ivanka Mori in Vlasta Kvas Kuntarič. Ker prostovoljstvo pogosto prinaša s seboj tudi stres, so bili koristni napotki za njegovo premagovanje, o katerih je govorila Marinka Lampreht. Koristne so bile tudi informacije o E-oskrbi, saj bo ta s pomićjo sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada za 5000 slovenskih uporabnikov povsem brezplačna in lahko dosegljiva vse do septembra 2023. Zbrani koordinatorji so spregovorili tudi o pereči temi – pridobivanju novih prostovoljcev- in predstavili svoje izkušnje. Ugotavljali so, da je še vedno najbolj učinkovito osebno povabilo.