STAREJŠI ZA STAREJŠE

V vseslovenski projekt Starejši za boljšo kakovost življenja na domu, ali kot mu skrajšano pravimo – Starejši za starejše, se je konjiško društvo upokojencev vključilo leta 2008. Koordinatorica programa je Milena Brečko Poklič, pomočnica koordinatorice pa Zofija Voler. Prostovoljci na terenu so Kristina Veljič, Marjeta Mezner, Jelena Šuc, Zlata Esih, Karolina Ristič, Olga Beškovnik, Marija Martinčič, Vida Klemenc, Vida Kamenšek, Jana Hudolin, Terezija Kovše, Ivica Podgrajšek, Albina Pekovšek, Alja Kuk, Ana Gračner, Danica Korošec, Erna Hlastec, Vikica Šuberger, Marta Špiljak, Tadeja Golež in Roman Padežnik.

Do konca leta 2018 so prostovoljke obiskale že 1997 starejših od 69 let v občini Slovenske Konjice, ki jo pokriva konjiško društvo upokojencev (torej brez Loč). Vseh obiskov so zabeležile 7183. Seveda pa ni namen obiskov le ugotavljanje razmer, v katerih posameznik živi, temveč predvsem pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo. Koordinatorica programa se po potrebi poveže s pristojnim centrom za socialno delo, humanitarnimi organizacijami, patronažno službo in drugimi, ki lahko pomagajo. Različne oblike pomoči so tako doslej zagotovile 197 starejšim, ki so to želeli.

Marsikomu že občutek, da ni od vseh pozabljen, pomeni veliko, osamljeni se razveselijo preprostega pogovora, tisti v stiskah upajo na pomoč pri rešitvi težav. Vseh se seveda ne da odpraviti, da pa se jih omiliti. Nekatere pomagajo reševati tudi v okviru sodelovanja z Mladinskim centrom Dravinjske doline. Vedno namreč ne gre za reševanje hudih socialnih stisk ali nasilja v družini, ampak za čisto preproste stvari, kot so druženje, sprehod, prevoz k zdravniku, pomoč pri hišnih opravilih, branje, dostava iz trgovine in podobno.

Na območju DU Slovenske Konjice je v letu 2018 živelo 1236 občanov, starejših od 69 let. Želimo jim pomagati, da bodo lahko ostali doma tudi takrat, ko sami ne bodo več zmogli v celoti skrbeti zase. Če jim tudi vi želite polepšati starost in olajšati stiske, se pridružite prostovoljkam in prostovoljcem programa Starejši za starejše. V Sloveniji nas je že preko 3600!splet - prostovoljke

Prostovoljke programa Starejši za starejše s predsednikom DU Slovenske Konjice Antonom Obrulom in takratno predsednico ZDUS Matejo Kožuh Novak na izobraževanju v Štorah leta 2012… in v Beli krajini leta 2015 (spodaj).Bela krajina 2015, prostovoljke