STAREJŠI ZA STAREJŠE

V vseslovenski projekt Starejši za boljšo kakovost življenja na domu, ali kot mu skrajšano pravimo – Starejši za starejše, se je konjiško društvo upokojencev vključilo leta 2008. Koordinatorica programa je  Milena Brečko Poklič, pomočnica koordinatorice pa Biserka Esih, ki je v letu 2024 nasledila dolgoletno pomočnico in pobudnico programa v društvu, Zofijo Voler. Prostovoljci na terenu so: Olga Beškovnik, Milena Brečko Poklič, Ana Cerjak, Zlata Esih, Erna Hlastec, Vida Klemenc, Danica Korošec,  Alja Kuk, Marija Martinčič, Roman Padežnik, Albina Pekovšek, Karolina Ristič, Ciril Rožanc, Zvonka Malec, Cvetka Pišek in Vikica Šuberger.

Do konca leta 2022 so prostovoljci obiskali že 2192 starejših od 69 let v občini Slovenske Konjice, ki jo pokriva konjiško društvo upokojencev (torej brez Loč). Vseh obiskov so zabeležili blizu 11 tisoč. Seveda pa ni namen obiskov le ugotavljanje razmer, v katerih posameznik živi, temveč predvsem pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo. Koordinatorica programa se po potrebi poveže s pristojnim centrom za socialno delo, humanitarnimi organizacijami, patronažno službo in drugimi, ki lahko pomagajo. Različne oblike pomoči so tako doslej zagotovile 381 starejšim, ki so to želeli.

Marsikomu že občutek, da ni od vseh pozabljen, pomeni veliko, osamljeni se razveselijo preprostega pogovora, tisti v stiskah upajo na pomoč pri rešitvi težav. Vseh se seveda ne da odpraviti, da pa se jih omiliti. Nekatere pomagajo reševati tudi v okviru sodelovanja z Mladinskim centrom Dravinjske doline. Vedno namreč ne gre za reševanje hudih socialnih stisk ali nasilja v družini, ampak za čisto preproste stvari, kot so druženje, sprehod, prevoz k zdravniku, pomoč pri hišnih opravilih, branje, dostava iz trgovine in podobno.

Na območju DU Slovenske Konjice je v letu 2022 živelo 1480 občanov, starejših od 69 let. Želimo jim pomagati, da bodo lahko ostali doma tudi takrat, ko sami ne bodo več zmogli v celoti skrbeti zase. Če jim tudi vi želite polepšati starost in olajšati stiske, se pridružite prostovoljkam in prostovoljcem programa Starejši za starejše. V Sloveniji nas je že preko 3600!splet - prostovoljke

Prostovoljke programa Starejši za starejše s predsednikom DU Slovenske Konjice Antonom Obrulom in takratno predsednico ZDUS Matejo Kožuh Novak na izobraževanju v Štorah leta 2012… in v Beli krajini leta 2015 (spodaj).Bela krajina 2015, prostovoljke