O DRUŠTVU

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SLOVENSKE KONJICE

Društvo upokojencev Slovenske Konjice je bilo ustanovljeno 30. 9. 1951. Sedež ima na Žički cesti 4a v Slovenskih Konjicah. Konec leta 2022 je združevalo 574 članov. Predsednica društva je od marca 2022 Milica Dabanovič, pred njo je bil štiri mandate Anton Obrul, ki je sedaj častni član društva. Podpredsednica je Milena Brečko Poklič. Tajniška opravila so v rokah Ane Žibert, blagajničarka je Vikica Šuberger.  V upravnem odboru društva, ki ima mandat do leta 2026, so: Milica Dabanovič, Milena Brečko Poklič, Alojz Pačnik, Anton Obrul, Ljudmila Oder, Jože Malec, Darja Habjan, Tomo Penič, Erna Vrabič in Ana Žibert. Nadzorni odbor vodi Majda Vida, člani pa so Zinka Kačičnik, Željka Groleger in Marjana Košak. V častnem razsodišču so Štefan Vida, Lidija Pratnemer in Vikica Šuberger.

Društvo skrbi za bogato ustvarjalno življenje svojih članov, pri tem pa skrbi tudi za osamljene, onemogle in pomoči potrebne vrstnike. Konjiško društvo je namreč že leta 2008 pristopilo k programu Zveze društev upokojencev Slovenije Starejši za boljšo kakovost življenja na domu, ali kot mu preprosteje rečemo, programu Starejši za starejše, v okviru katerega prostovoljke obiskujejo vse občane, starejše od 69 let. Program je prepoznaven in priznan tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, saj je prejel visoko priznanje Evropskega parlamenta, državljan Evrope 2017. Predvsem zaradi dejavnosti na tem področju je naše društvo aprila 2016 pridobilo tudi status humanitarne organizacije. Julija 2020 je z občino Slovenske Konjice podpisalo tudi Pogodbo o izvajanju socialnega programa.

V društvu delujeta Moški pevski zbor Adolf Tavčar in Ženski pevski zbor DU, ki jima lahko prisluhnemo na številnih nastopih. Uspešna in v širšem okolju prepoznavna je sekcija za šport in rekreacijo, znotraj katere deluje skupina za tekmovalni šport s kar 180 člani. V slovenskem prostoru izstopajo kegljači, uspešne so strelke in strelci, balinarji, šahisti, tekmovalci v pikadu… Za tiste, ki se ne navdušujejo nad tekmovanji, je dovolj priložnosti za rekreacijo pri redni telovadbi, namiznem tenisu, ali pri nordijski hoji. Za vse, ki si želijo življenje v gibanju in v dobri družbi, je torej na izbiro veliko možnosti.

Veliko izbire imajo tudi vsi tisti, ki si želijo novih znanj in spoznanj. Skupina za izobraževanje pripravlja tečaje angleškega jezika in računalništva (začetne in nadaljevalne), vedno bolj se uveljavljajo ročnodelske delavnice skupine Spominčice ter zeliščarska sekcija Kopriva. V društvu pripravljamo številna predavanja, največ v sodelovanju s Celjskimi lekarnami in Mladinskim centrom Dravinjske doline.

Med dejavnostmi, v katere se vključuje največ članov, je na prvem mestu izletništvo in letovanja. Spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije in sosednjih pokrajin ter druženje na letovanjih ali praznovanjih vsaj za nekaj časa napolni dušo in zabriše vsakodnevne skrbi in težave.

Z vsemi temi dejavnostmi želimo v društvu zagotoviti bogato življenje vsem ne glede na leta. Pridružite se nam, saj bo v družbi življenje vseh lepše in, kar v teh časih ni nepomembno, skupaj smo tudi starejši močnejši!

Milica Dabanovič,
predsednica Društva upokojencev Slovenske Konjice