Naši čili 90-letniki

26. maj 2022 – Na skupno srečanje smo povabili vse člane društva, ki so, ali bodo, letos dopolnili 90 let.

Odzvalo se jih je osem: Slavica Mesarič, Angela Skarlovnik, Marija Jelenko, Frančiška Bauman, Jože Kokot, Albin Pučnik, Ivan Pečovnik in Bernard Leskovar. Žal zaradi slabšega zdravja na srečanje nista prišla Marija Podergajs in Vinko Zdovc.

Zbrane sta nagovorila dolgoletni predsednik, sedaj častni član društva, Anton Obrul in predsednica društva Milica Dabanovič. Vsem sta zaželela še veliko zdravja z željo, da bi bili še dolgo člani našega društva. Priložnostna darila in sproščen klepet so zaokrožili prijetno srečanje, ki sta se ga udeležili tudi podpredsednica društva Milena Brečko Poklič in tajnica društva Ana Žibert.

Naši 90-letniki z Milico Dabanovič, Ano Žibert in Antonom Obrulom

Postanite član društva upokojencev

Spoštovani upokojenci!

Društvo upokojencev Slovenske Konjice je velika družina, ki skrbi za tretje življenjsko obdobje. Želimo ga preživeti čim lepše v družbi svoje družine, prijateljev in znancev, zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite. S tem boste obogatili svoje življenje in dali društvu novo energijo.

Naše društvo upokojencev deluje in dosega zelo dobre rezultate na številnih področjih:

  • Program starejši za starejše
  • Reševanje stanovanjske problematike upokojencev
  • Kultura (Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja, Ženski pevski zbor DU)
  • Izobraževanje – tečaji in delavnice
  • Program Zdrav duh v zdravem telesu (tekmovalni in rekreativni šport)
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Ročnodelska skupina Spominčice
  • Skupina zeliščaric Kopriva
  • Izletništvo in letovanja

Dragi upokojenci, pridružite se nam in aktivno preživite tretje življenjsko obdobje! Zagotavljamo vam, da si boste z vključitvijo v društvo upokojencev obogatili svoje življenje, saj lahko v društvu vedno najdete kaj zanimivega in koristnega. Skupaj nam je lepše in lažje!

Vabimo vas, da izpolnite Pristopno izjavo, ki jo najdete na naši spletni strani www.dusk.si in jo pošljete po elektronski pošti du.konjice@gmail.com (ali pa jo osebno oddate v pisarni DU). Letna članarina je 10 evrov.

PRENOS: PRISTOPNA IZJAVA.pdf

Veselimo se srečanja z vami!

Predsednica DU Slovenske Konjice

Milica Dabanovič

V Litvi za aktivnejše življenje starostnikov

Maj 2022 – Skupina aktivnih članov našega društva je v Litvi sodelovala na srečanju predstavnikov štirih držav.

Srečanje predstavnikov Poljske, Turčije, Litve in Slovenije je bilo v okviru projekta Zavoda za šport ‘Healthy life, happy life for 60+ seniors’, ki ga sofinancira Erasmus+ Sport. Srečanja v Litvi so se poleg članov Društva upokojencev Slovenske Konjice udeležili še člani telovadne skupine NGym ter Mladinskega centra Dravinjske doline. Predstavljene so bile izvedene aktivnosti v okviru projekta in planirana aktivnost konjiške prostovoljske akcije Žinkana. Udeleženci in udeleženke so bile nad organizacijo in izvedbo programa nadvse navdušene.

Razdelitev dela in odgovornosti

3. maj 2022 – Na prvi razširjeni seji novoizvoljenega Upravnega odbora Društva upokojencev Slovenske Konjice, ki ga vodi predsednica Milica Dabanovič, je bila ena izmed najpomembnejših nalog razdelitev dela in odgovornosti za posamezna področja delovanja društva.

Za podpredsednico društva so ponovno imenovali Mileno Brečko Poklič, za predsednika častnega razsodišča Štefana Vido, ki ostaja tudi predsednika Komisije za stanovanjske zadeve. Upravni odbor je določil Jožeta Maleca za odgovorno osebo pri nošenju zastave na pogrebih članov DU. Do naslednje seje upravnega odbora je potrebno poiskati še njegovega namestnika – praporščaka. Za opravljanje tajniških opravil v pisarni društva so imenovali Ano Žibert. Imenovali so še tričlansko komisijo za organizacijo izletov ter ostalih druženj. V njej so Milka Oder, Katarina Černec in Roman Padežnik.

Del novega vodstva DU Slovenske Konjice po prvi razširjeni seji upravnega odbora.

Odprtje novega kegljišča na vrvici

3. maj 2022 – Kegljanje s kroglo na vrvici je ena izmed priljubljenih športnih dejavnosti naših članov. Samo eno kegljišče že nekaj časa ni zadoščalo, zato so se vsi še toliko bolj razveselili dodatnega kegljišča.

Kot sta v nagovoru zbranim članom društva poudarila dolgoletni predsednik Anton Obrul in direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice Laura Krančan, je nova pridobitev nastala v okviru projekta Healthy Life Happy Life 60+, ki poleg športnih aktivnosti za starejše prinaša tudi dodatne športne površine. Zahvala gre tudi lokalnima podjetjema Kostroj – Strojegradnja in Isokon.

Odprtje je bilo sicer predvideno že prej, na 10. tradicionalni akciji Žinkana, ki bi morala biti ob dnevu prostovoljstva, a je bila zaradi slabega vremena odpovedana.

Ob odprtju kegljišča je zbrane nagovoril Anton Obrul.

Prvi sta preizkusili novo pridobitev direktorica Zavoda za šport Laura Krančan…

…in predsednica DU Milica Dabanovič. Pomagala sta Anton Obrul in Vera Malič.

V steznem kegljanju nepremagljivi

29. april 2022 – Društvo upokojencev Slovenske Konjice je organiziralo tekmovanje v steznem kegljanju za Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Celje.

Sodelovalo je 5 ženskih in 4 moške ekipe. Pri ženskih ekipah so zmagale Slovenske Konjice, I. ekipa, druga je bila ekipa iz Rimskih Toplic, tretja Slovenske Konjice, II. ekipa, 4. Polzela in 5. Slovenske Konjice, III. ekipa. Med moškimi ekipami so se na prvo mesto uvrstile Slovenske Konjice, I. ekipa, na drugo Slovenske Konjice II. ekipa, na tretje Šentrupert in na četrto Polzela.

Med posameznicami so bile najboljše zmagovalka Darinka Bogatin (Slovenske Konjice), druga Mira Ranđelović (Rimske Toplice) in tretja Vera Malič (Slovenske Konjice). Med moškimi posamezniki so bili vsi najboljši iz Slovenskih Konjic: prvi Stane Gmajner, drugi Žarko Vogrin in tretji Drago Vengust.

Tekmovanje je bilo na kegljišču v Konjičanki. Sodnik je bil Srečko Bornšek. Na razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov sta zbrane stezne kegljače pozdravila v imenu društva organizatorja Anton Obrul ter v imenu komisije za šport in rekreacijo pri PZDU Celje predsednica Zofija Voler.

V našem društvu so kar tri uspešne ženske ekipe v steznem kegljanju.

Zmagovalka med ženskimi ekipami je bila I. ekipa iz Slovenskih Konjic. Na posnetku z Zofijo Voler in Antonom Obrulom.

Zmagovalci, I. moška ekipa Slovenske Konjice.

Grenčine za zdravje

19. april 2022 – Po dolgem času, ko srečanja zaradi covida niso bila mogoča, smo se spet družili s farmacevti Celjskih lekarn. Z nami sta bili Mirjam Hočevar Korošec, mag. farm., ki je predavala o vplivu grenčin na zdravje, ter vodja Lekarne Slovenske Konjice Andreja Hohler, mag. farm. spec.

Tema je bila za čas tik po veliki noči dobro izbrana, saj se v tem času marsikdo pritožuje zaradi pomanjkanja energije, občutka teže v prebavilih, napihnjenosti, slabe prebave in drugih simptomov, ki nakazujejo, da bi bilo tudi telesu dobrodošlo spomladansko čiščenje. “Veliko se govori o razstrupljanju in že zgodaj spomladi nam tudi v ta namen narava odpira svojo zakladnico. Grenčine, ki so pri spodbujanju izločanja odvečnih snovi iz telesa tako pomembne, pa imajo tudi druge pozitivne lastnosti,” je poudarila Mirjam Hočevar Korošec in celovito predstavila številne grenčine in njihovo uporabo. Kot je to že v navadi, sta obe farmacevtki po predavanju tudi odgovarjali na vprašanja.

Izobraževanje koordinatorjev

4. – 6. april 2022 – Po dveh letih je bilo v Izoli zopet redno letno izobraževanje koordinatorjev programa Starejši za višjo kakovost življenja doma, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije. Zanimivim temam so tudi tokrat skupaj prisluhnili koordinatorji celjske, savinjske, šaleške in koroške regije.

Dosežke programa v letih 2020 in 2021 je predstavila vodja izobraževanja Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU). Med drugim je povedala, da so prostovoljci v letu 2021 opravili 95496 obiskov pri starejših od 69 let. Zagotovili so 49682 pomoči, ki jih je prejelo 19995 uporabnikov. Večino pomoči, 96 odstotkov, je zagotovilo 249 društev upokojencev, ki so vključena v program. Zbirne podatke so dopolnile pokrajinske koordinatorice. Namesto odsotne koordinatorice celjske pokrajine Damjane Lovrenčič jih je predstavila njena predhodnica Ivanka Tofant. 250 aktivnih prostovoljcev v 18 društvih upokojencev je kljub težavam zaradi covida 19 uspešno opravilo svoje delo. Največ pomoči so zagotovili sami znotraj društev upokojencev, po potrebi pa so vključili tudi centre za socialno delo, Rdeči križ, Karitas in druge, med njimi Lions klube.

Koordinatorji so tudi letos namenili del časa izobraževanju v okviru računalniškega programa Bopro. Veliko zanimivega in koristnega o demenci sta predstavili Ivanka Mori in Vlasta Kvas Kuntarič. Ker prostovoljstvo pogosto prinaša s seboj tudi stres, so bili koristni napotki za njegovo premagovanje, o katerih je govorila Marinka Lampreht. Koristne so bile tudi informacije o E-oskrbi, saj bo ta s pomićjo sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada za 5000 slovenskih uporabnikov povsem brezplačna in lahko dosegljiva vse do septembra 2023. Zbrani koordinatorji so spregovorili tudi o pereči temi – pridobivanju novih prostovoljcev- in predstavili svoje izkušnje. Ugotavljali so, da je še vedno najbolj učinkovito osebno povabilo.

Brezplačna pravna pomoč

Odslej lahko člani DU dobite brezplačno pravno pomoč. Lidija Pratnemer, dolgoletna sodnica, je pripravljena enkrat mesečno sprejemati člane društva in jim pomagati pri reševanju pravnih zadev (dedovanje, oporoke, medsebojni sosedski spori, dodatek za pomoč in postrežbo, izplačila varstvenega dodatka itd.). Za svetovanje se je potrebno predhodno naročiti v pisarni društva upokojencev. Zagotovljena je tajnost informacij.

Novo vodstvo društva, Anton Obrul je častni član

30. marec 2022 – Društvo upokojencev Slovenske Konjice se je sestalo na volilnem zboru. Na njem so za novo predsednico izvolili Milico Dabanovič. Dolgoletnemu predsedniku Antonu Obrulu so se zahvalili s podelitvijo naziva Častni član DU Slovenske Konjice.

Zbor, na katerem so bili tudi župan Darko Ratajc ter predstavniki sosednjih društev upokojencev in Mladinskega centra Dravinjske doline, so s pesmijo pozdravili pevci in pevske ženskega ter moškega pevskega zbora DU, vsebinsko pa ga je s povzetkom bogate dejavnosti društva, ki ima 536 članov, začel Anton Obrul. Izpostavil je predvsem lansko bogato športno dejavnost, s katero se je konjiško društvo uvrstilo v sam vrh celjske pokrajinske zveze društev upokojencev. Minulo leto je zaznamovala tudi prireditev ob 70-letnici društva, na kateri so razvili nov društveni prapor, predstavili zbornik Življenje v letih ter ročnodelsko in zeliščarsko dejavnost. Kljub vrsti omejitvenih ukrepov so za člane pripravili letovanja v Tučepih, na Braču in v sodelovanju z zreškim DU tudi v Izoli. Za letos je napovedal nadaljevanje dela v vseh programih, pa tudi naložbi v priključitev na novo kanalizacijsko omrežje ter dogradnjo igrišča za kegljanje s kroglo na vrvici, ki jo bo omogočil konjiški Zavod za šport. Skupaj z njim in Mladinskim centrom Dravinjske doline bodo 9. aprila pripravili športno druženje starejših in mladih, ki bo vključevalo tudi odprtje novega kegljišča.

Podrobneje so o športu in rekreaciji, ženskem in moškem pevskem zboru, sekciji zeliščaric Kopriva in sekciji Spominčica, ki se ukvarja z ročnimi deli, predstavili vodje sekcij. Napovedali so tudi več izletov, letovanja, piknik in novoletno srečanje članov društva. Tudi skrb za stanovanja upokojencev ostaja stalnica pri njihovem delu. Lani so pomagali pri dveh novih vselitvah v upokojenska stanovanja Slovenskih Konjicah in dveh v Ločah. Tudi v programu Starejši za starejše so lani kljub covidu-19 prostovoljci opravili preko 630 obiskov in zagotovili pomoč skoraj 80 posameznikom. Kako bo letos, je težko napovedati, saj je po 13 letih delovanja vrste prostovoljcev zaradi starosti in bolezni zapustilo kar 5 prostovoljcev. Ker so potrebe po pomoči iz leta v leto večje, so pozvali vse. ki jim ni vseeno, kako živi njihov sosed, prijatelj, znanec… da se pridružijo prostovoljcem. Ker v društvu skrbijo tudi za različne oblike izobraževanja, so pozdravili predlog za cikel predavanj o socialno varstvenih pravicah.

Po uspešno opravljenih volitvah nove predsednice, upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča, so z ploskanjem izglasovali tudi podelitev naziva častni član Antonu Obrulu. Društvo je s skromnostjo, strpnostjo in pripravljenostjo na sodelovanje vodil 16 let, najdlje od vseh predsednikov v 70-letni zgodovini društva. “To je priznanje tudi za vse sodelavce, saj smo vsa leta radi skupaj delali in se skupaj tudi poveselili. Le tako je društvo lahko uspešno,” je dejal v zahvalo. Njegov način vodenja bo vzgled tudi novi predsednici Milici Dabanovič, ki si bo prizadevala predvsem za okrepitev članstva.

Pohvalo in zahvalo mu je izrekel tudi konjiški župan Darko Ratajc, ki je poudaril, da sodi DU med najbolje organizirana društva v občini: “Pomembno je, da ste aktivni, lokalna skupnost pa vam je pripravljena pomagati,” je zaključil nagovor. Predstavniki društev upokojencev Zreče, Loče in Vitanje so izrazili predvsem željo in pripravljenost na nadaljnje sodelovanje.

Udeleženci volilnega zbora so bili zadovoljni z opravljenim delom.

Antonu Obrulu je naziv Častni član Društva upokojencev Slovenske Konjice izročil dolgoletni podpredsednik društva Štefan Vida.

Prvi nagovor nove predsednice Milice Dabanovič članstvu.

Župan Darko Ratajc se je Antonu Obrulu in društvu zahvalil za vse, kar dobrega naredijo v kraju.

Ženski pevski zbor društva upokojencev

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja