Predstavitev E-oskrbe

25. februar 2022 – Za prostovoljce programa Starejši za starejše iz konjiškega in loškega društva upokojencev ter vse tiste, ki jih tema zanima, smo pripravili celovito predstavitev E-oskrbe.

To je pripomoček, ki starejšim, invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi ali po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno in neodvisno bivajo na svojem domu, svojcem pa omogoča, da bolje in lažje poskrbijo zanje. Kako sistem deluje, je predstavila predstavnica Telekoma Teja Drame. Povedala je, da je v stanovanju uporabnika nameščena posebna oprema, ki omogoča hiter in enostaven tok klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti. Sodobna oprema zazna potrebo po pomoči tudi v primeru, ko uporabnik ne more pritisniti na gumb zaradi slabosti ali poškodbe. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce. Pripomočke so si udeleženci lahko tudi ogledali.

Podrobnosti sofinanciranja, ki ga po sprejetem pravilniku nudi Občina Slovenske Konjice, je predstavila Zora Šrot. Razpis za sofinanciranje je sicer objavljen na občinski spletni strani (prijave so mogoče do konca februarja oziroma do porabe sredstev).

Po pravilniku o sofinanciranju E-oskrbe pokrije občina tistim, ki prejemajo nižje pokojnine od zajamčene, vse stroške, torej 24 evrov mesečno, ostalim sofinancira 10 evrov mesečno. Do pomoči so upravičeni vsi, ki imajo stalno prebivališče v občini Slovenske Konjice in izpolnjujejo vsaj en pogoj iz vsaj dveh kriterijev. Prvi kriterij je starostni (dopolnjena starost 70 let), drugi bivanjske okoliščine (ali živijo sami ali s partnerjem, ki tudi potrebuje pomoč, ali v širšo družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna). Tretji kriterij je bolezensko stanje (potrebno je zdravniško potrdilo) in zadnji, četrti, je socialni položaj vlagatelja (mesečna pokojnina nižja od povprečne pokojnine za polno delovno dobo). Občina iz proračuna za leto 2022 namenja 3 tisoč evrov za sofinanciranje E-oskrbe. Če bo vlog za subvencije več, bo o prejemnikih odločala posebna komisija.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko občani dobijo na Oddelku za premoženjsko pravne zadeve Občine Slovenske Konjice. Kontaktna oseba je Zora Šrot, tel. št. 03 7573-371, e-pošta: zora.srot@slovenskekonjice.si. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Slovenske Konjice, pa tudi v sprejemni pisarni občine.

Prostovoljci programa Starejši za starejše bodo možnosti, ki jih prinaša E-oskrba, prenesli tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

E-oskrbo sta predstavili Teja Drame in Zora Šrot