Peli so prijatelji

5. junij 2019 – V Celju je bila tradicionalna prireditev Pojmo prijatelji, ki jo vsako leto pripravi Pokrajinska zveza društev upokojencev Celje v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti – OE Celje. Revijo je povezovala Urška Majcen.

Letos je na njej nastopilo 10 pevskih zborov iz devetih društev upokojencev. Večina, 8, je bilo mešanih pevskih zborov: MePZ Anton Aškerc Rimske Toplice, MePZ DU Laško, MePZ DU Griže – Zabukovica, MePZ DU Šempeter v Savinjski dolini, Mešani komorni zbor DU Vojnik, MePZ DU Polzela, MePZ upokojencev in invalidov Mozirje in Pevsko društvo upokojencev Celje. Poleg njih sta nastopila zbora našega društva: Ženski pevski zbor DU Slovenske Konjice z zborovodkinjo Ireno Golob in Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja z zborovodkinjo Petro Brglez. Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi, pretežno s priredbami slovenskih ljudskih pesmi. Revijo je strokovno spremljal Franci Plohl, ki bo zbore ocenil ter izbral zbor, ki bo zastopal celjsko območje na državni ravni.