Kopriva za Drobtinico

16. oktober 2018 – V splošni deklaraciji o človekovih pravicah je zapisano, da imajo vsi ljudje pravico dostopa do hrane in vode. Obojega je na svetu sicer dovolj, vendar pa je svetovni problem lakote in revščine povezan z neenakim dostopom.

Tako se na dan 16. oktober obeležuje “Svetovni dan hrane”. Na ta dan vrsta organizacij po svetu posebej opozori svetovno javnost na problem lakote in podhranjenosti na svetu. Tudi RK Slovenije na ta dan organizira zbiranje prispevkov za osnovnošolsko mladino pod naslovom Drobtinica. Po večjih in malo manjših krajih postavijo stojnice z darovanim kruhom marljivih pekov, domačim pecivom, marmeladami, čaji, prostovoljni prispevki pa se namenjajo za potrebe socialno ogroženih osnovnošolcev v obliki prispevka za malico ali kosilo, ali pa za kake druge potrebe, odvisno od zbranih sredstev. Tudi otroci imajo pravico preživljati svoje otroštvo srečno in v miru.

Kot vsako leto, so se tudi letos članice DU Slovenske Konjice, sekcije Kopriva, ravno na ta dan zbrale in kot svoj prispevek pripravile nekaj čajev, da se bodo lahko ponujali na stojnicah v našem kraju v želji, da bi našim otrokom šolski dnevi bili kar najbolj brezskrbni. (Ana Butolen)