Predavanje o svetovanju farmacevtov

19. december 2023 – V prostorih društva je bilo predavanje na temo Svetovalna vloga lekarniških farmacevtov. Predavala je Katarina Ogrinc, mag. farm., iz Celjskih lekarn.

“Aktivnosti in storitve za zagotavljanje varnega zdravljenja z zdravili postajajo čedalje bolj prepoznavne, priznane in izvajane v sistemu zdravstvenega varstva. Pomembno vlogo v izvajanju teh storitev ima magister farmacije in to na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.“ je poudarila Katarina Ogrinc in predstavila že utečene in tudi nove brezplačne lekarniške storitve ter sodobno, svetovalno vlogo farmacevtov.

Predavanje je dopolnila vodja konjiške lekarne Andreja Hohler, mag. farm., spec, ki je sodelovala tudi pri odgovorih na številna vprašanja sicer maloštevilnih udeležencev.