Predsednica PZDU Celje ostaja Zdenka Jan

27. marec 2023 – Na volilnem zboru delegatov Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje, kamor je vključenih 73 društev iz 27 občin celjske regije, so izvolili nove organe in predsednico PZDU. Kandidirali sta dosedanja predsednica, Zdenka Jan iz DU Šempeter, ter Margareta Atelšek, iz DU Ljubno ob Savinji. Večina delegatov je odločila, da bo tudi v bodoče vodila PZDU Celje, ki šteje 18.660 članov, Zdenka Jan.

To ni presenetljivo, saj je PZDU Celje svoje naloge v zadnjem obdobju dobro opravljal. Kot so v poročilu poudarili predsednica in vodje posameznih komisij, je PZDU povezoval društva v športnih tekmovanjih (na pokrajinskih igrah je v sedmih disciplinah tekmovalo 44 ženskih in 75 moških ekip s 530 tekmovalci), z revijo pevskih zborov, razvijanjem tehnične kulture, izobraževanjem in medgeneracijskim sodelovanjem. Kot eno najpomembnejših dejavnosti so izpostavili program Starejši za starejše, v katerega je vključenih 28 društev upokojencev. Prostovoljci tega programa so lani zabeležili 12 400 obiskov pri starejših od 69 let.

Usklajevanje vseh aktivnosti društev ostaja še naprej osnovna naloga PZDU. V letu 2023 nameravajo več pozornosti nameniti prenosu znanja, računalniškemu usposabljanju, rekreaciji in medgeneracijskemu sodelovanju. „Mi nismo preteklost, mi smo, skupaj z mladimi, sedanjost. Če bomo drug drugega spoštovali, nam bo lepo,“ je dejala Zdenka Jan in dodala: „Upokojenci ne potrebujemo pomilovanja, želimo le, da smo spoštovani in dovolite nam, da ohranimo svoje dostojanstvo!”

Temelj uspešnega delovanja društev upokojencev pri doseganji skupnih ciljev je povezovanje v ZDUS. To sta poudarila tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik in podpredsednica Vera Pečnik. „Držimo skupaj!“ je poudaril Janez Sušnik, ki se je zahvalil društvom, ker omogočajo upokojencem, da se ukvarjajo s tistim, kar jih zanima. Posebej se je zahvalil vsem 3500 prostovoljcem programa Starejši za starejše. Spregovoril je tudi o pereči temi usklajevanja pokojnin. To in zdravstvena reforma bosta tudi osrednji temi letošnjega medgeneracijskega srečanja maja v Ljubljani.

Novemu vodstvu so poleg delegatov in predstavnikov sosednjih PZDU čestitali še direktor hotela Delfin Miloš Milivojević, podžupanja MO Celje Saša Kundih, predsednik KS Škofja vas Martin Skočir in gostiteljica zbora, predsednica DU Škofja vas, Milica Les. Njena vnukinja, odlična mlada glasbenica, Vita Živa Pečak, pa je že na začetku zbora na harfi zaigrala Fantazijo Čajkovskega in I have a dream skupine ABBA in s tem uglasila celotno srečanje predstavnikov upokojenskih društev s Celjskega.

Vera Pečnik, Janez Sušnik in Zdenka Jan

Predsednica komisije za šport in rekreacijo Zofija Voler med poročilom

Del udeležencev volilnega zbora PZDU Celje

Odlična harfistka Vita Živa Pečak