Dobra volja ob dobro opravljenem delu

22. marec 2023 – Na zboru članov v dvorani Konjičanka se nas je zbralo preko 110. Z nami so bili konjiški župan Darko Ratajc, predsednica PZDU Celje Zdenka Jan, predsedniki sosednjih društev upokojencev in vodja Službe pomoč družini na domu v Lambrechtovem domu Ana Marija Kovač.

Vzdušje na zboru so že v uvodu zaznamovali pevke Ženskega pevskega zbora DU in pevci Moškega pevskega zbora Adolfa Tavčarja z lepo pesmijo, ki se je še razživela v skupnem nastopu s harmonikarjem. Konjiškemu valčku Jureta Zdovca so pritegnili tudi zbrani na zboru. Ton srečanju je dala tudi delovna predsednica Lidija Pratnemer z besedami o hvaležnosti avtorja dr. Šimeta Ivanjka.

Pisano in bogato dejavnost društva v preteklem letu je predstavila predsednica DU Milica Dabanovič, njeno predstavitev pa smo lahko spremljali tudi na platnu, za kar ima zasluge Slavko Pačnik. Z veseljem je seznanila člane, da je društvo lani pridobilo 50 novih članov in se je število povzpelo na 574. S tem sicer še ne moremo biti zadovoljni, a je korak v pravo smer. Sicer pa, po poročilu sodeč, ima društvo kaj ponuditi. Uspehi na področju športa so lani botrovali prvemu mestu v športno-rekreacijskih tekmovanjih PZDU Celje. Tu sta še neutrudni skupini Spominčice s svojimi ročnimi deli in Kopriva s spoznavanjem in uporabo zelišč, ki obe ohranjata bogato tradicijo in odkrivata novosti. Tudi oba zavzeta pevska zbora ohranjata pevsko tradicijo in se predstavljata na številnih prireditvah. Poleg povezovanja glede na posebno zanimanje, člane družijo tudi skupne prireditve, kakršne so izleti, letovanja, martinovanje, silvestrovanje…

Posebno poglavje društvene dejavnosti je skrb za vse starejše v okviru programa Starejši za starejše. Od začetka leta 2008 do konca minulega leta so prostovoljci opravili že domala 11 tisoč obiskov pri starejših od 69 let, od tega lani 661. Med njimi je kar 80 posameznikov potrebovalo pomoč, skupno doslej 424. Večino pomoči lahko zagotovijo v društvu, ostale v dobrem sodelovanju s Karitas, Rdečim križem, Centrom za socialno delo, Lions klubi in drugimi. Pomembno je tudi sodelovanje z občino, ki je lani pristopila k sofinanciranju storitve Varni in povezani na domu, oziroma e-oskrbe. Ker je Zveza društev upokojencev Slovenije do konca septembra letos zagotovila evropska sredstva za to storitev, je to od prostovoljcev programa Starejši za starejše terjalo še veliko dodatnega dela. Skupaj so pridobili 61 soglasij za e-oskrbo in glede na obljube, bi jo naj Telekom vsem tudi priključil.

Sicer pa je v društvu izredno plodno medgeneracijsko sodelovanje, ki sega vse od sodelovanja z Društvom prijateljev mladine, Mladinskim centrom Dravinjske doline do Zavoda za šport. Tu do še različni tečaji (tudi računalniški) in predavanja, med katerimi so posebej priljubljena srečanja s farmacevti Celjskih lekarn, brezplačna pravna pomoč, urejanje stanovanjskih vprašanj, organizirani obiski SLG Celje…

Da je delo društva odmevno tudi v lokalnem okolju, je potrdil župan Darko Ratajc, ki je poudaril, da bo občina storila vse, da bo postala prijazna ne le mladim in invalidom, temveč tudi starejšim. To je podkrepil z vrstico iz pesmi Simona Gregorčiča Življenje ni praznik: „Ne kar mora, kar more, to mož je storiti dolžan!“. Predsednica PZDU Celje Zdenka Jan je ob pohvalah konjiškemu društvu upokojencev pojasnila prizadevanja ZDUS na področju urejanja pokojnin, predsednika DU Zreče Anton Ošlak in DU Vitanje Damjan Fijavž, sta med drugim ponudila roko za še več sodelovanja med društvi, še posebej pri organizaciji izletov in letovanj, Ana Marija Kovač iz pa je zbranim predstavila poti do pomoči družini na domu. Člani zbora so podprli tudi pobudo Štefana Vide, da društvo zaprosi lastnika hotela Dravinja za pojasnila o načrtih v zvezi s propadajočo stavbo, zavzeli pa so se tudi za podporo občini pri ohranitvi urgence oziroma nujne medicinske pomoči v sedanji obliki.

Zbor članov so zaključili s podelitvijo priznanj društva članom, ki so se izkazali na različnih področjih delovanja. Prejeli so jih: Jožica Založnik, Angela Peček, Janez Petek, Roman Padežnik, Vlado Mlakar, Jelka Kežmah, Marjan Košak, Ivan Mehle, Marija Martinčič in Ana Butolen. Priznanje ZDUS je dolgoletni podpredsednici društva in koordinatorici programa Starejši za starejše Mileni Brečko Poklič izročila Zdenka Jan.

Ko je zazvenel Konjiški valček, so se pevskima zboroma in harmonikarju pridružili tudi drugi člani društva.

Darko Ratajc, Zdenka Jan ter ostali gosti zbora

Del udeležencev zbora – levo predsednica Milica Dabanovič

Dobitniki priznanj DU Slovenske Konjice