S kroglo na vrvici in balinanje

12. ter 18. in 19. maj 2022 – Naši tekmovalci v kegljanju s kroglo na vrvici so se v okviru pokrajinskih športnih iger PZDU Celje pomerili s predstavniki drugih društev v Andražu nad Polzelo, balinarji pa v Preboldu.

Pri kegljanju s kroglo na vrvici se je pri članicah pomerilo 13 ekip. Zmagala je ekipa DU Ostrožno, naše tekmovalke so bile devete. Pri moških je sodelovalo 15 ekip. Prvi so bili tekmovalci DU Andraž nad Polzelo, naši si zasedli 11. mesto. V naši ženski ekipi so tekmovale Jožica Zrnec, Darinka Bogatin, Ana Butolen,Valerija Košič in Vera Malič. V naši moški ekipi so bili Roman Padežnik, Štefan Malič, Anton Obrul, Vlado Bogatin in Franc Pušnik

V balinanju je sodelovalo nekoliko manj ekip. Pri članicah jih je bilo sedem. Prve so bile članice DU Dobrna, naše so bile pete. Pri moških je bilo 15 ekip. Prvi so bili tekmovalci DU Polzela, naši balinarji pa so zasedli peto mesto.

Naše balinarke po opravljenem delu.