Naša zbora na reviji in med prijatelji

27. maj in 1. junij 2022 – Naša pevska zbora sta sodelovala na Območni reviji odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje ter na reviji pevskih zborov PZDU Celje Pojmo prijatelji.

Območna revija je bila 27. maja v Domu kulture Slovenske Konjice. Na njej je nastopilo 6 pevskih zborov in vokalnih skupin, med njimi Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja z zborovodkinjo Petro Brglez in Ženski pevski zbor DU Slovenske Konjice z zborovodkinjo Ireno Bezjak Voler. Prireditev je omogočil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenske Konjice.

Revija pevskih zborov PZDU Celje Pojmo prijatelji je bila 1. junija v Celju. Nastopili so: Ženski pevski zbor DU Slovenske Konjice, Mešani pevski zbor Anton Aškerc Rimske Toplice, Moški pevski zbor Adolf Tavčar DU Slovenske Konjice, Mešani pevski zbor upokojencev in invalidov Mozirje, Mešani komorni pevski zbor DU Vojnik in Pevsko društvo upokojencev Celje. Prireditev sta skupaj pripravila PZDU Celje in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OE Celje. “S sodelovanjem ste zbori popestrili in obogatili zborovsko petje. Pesem in glasba imata resnično prav posebno moč, moč ki povezuje, moč, kjer si ritem in melodija utirata pot v notranje dele duše,” je bila nad prireditvijo navdušena predsednica PZDU Celje Zdenka Jan.

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja z zborovodkinjo Petro Brglez na reviji (Foto: Matej Nareks)

Ženski pevski zbor DU Slovenske Konjice z zborovodkinjo Ireno Bezjak Voler na reviji (Foto: Matej Nareks)