Naši čili 90-letniki

26. maj 2022 – Na skupno srečanje smo povabili vse člane društva, ki so, ali bodo, letos dopolnili 90 let.

Odzvalo se jih je osem: Slavica Mesarič, Angela Skarlovnik, Marija Jelenko, Frančiška Bauman, Jože Kokot, Albin Pučnik, Ivan Pečovnik in Bernard Leskovar. Žal zaradi slabšega zdravja na srečanje nista prišla Marija Podergajs in Vinko Zdovc.

Zbrane sta nagovorila dolgoletni predsednik, sedaj častni član društva, Anton Obrul in predsednica društva Milica Dabanovič. Vsem sta zaželela še veliko zdravja z željo, da bi bili še dolgo člani našega društva. Priložnostna darila in sproščen klepet so zaokrožili prijetno srečanje, ki sta se ga udeležili tudi podpredsednica društva Milena Brečko Poklič in tajnica društva Ana Žibert.

Naši 90-letniki z Milico Dabanovič, Ano Žibert in Antonom Obrulom