Praznovali smo 70-letnico društva

15. september 2021 – V Domu kulture Slovenske Konjice smo slovesno praznovali 70-letnico Društva upokojencev Slovenske Konjice. Kulturni program, v katerem sta nastopila naša zbora – Ženski pevski zbor DU pod vodstvom Irene Golob in Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja pod vodstvom Petre Brglez – ter učenci konjiške glasbene šole s profesorico Andrejo Obrul, so obogatili nagovori predsednika društva Antona Obrula, predsednice PZDU Celje Zdenke Jan in župana Občine Slovenske Konjice Darka Ratajca. Na prireditvi smo predstavili tudi prvi zbornik društva ter razvili nov društveni prapor.

Že pred pričetkom prireditve so si obiskovalci lahko ogledali zanimivi razstavi ročnih del in zelišč, ki sta ju pripravili sekciji Spominčice in Kopriva ter zbornik Življenje v letih, ki ga je društvo izdalo ob 70-letnici. Z njim so odstrli zaveso časa, ki je domala že povsem zakrila prizadevanja številnih posameznikov za dobro članov društva in vseh starejših ljudi. Zbornik, ki ga je pripravila Milena Brečko Poklič, razkriva delovanje društva in posameznikov v dolgih sedmih desetletjih, seveda s poudarkom na sedanjosti. Z njim želimo doseči, da bo naše delo in delo preteklih generacij postalo vidno in se ohranilo zanamcem. Zbornik je izšel v nakladi 500 izvodov in je na voljo vsem članom društva.

Slovesnost, ki so se je udeležili tudi predstavniki društev upokojencev iz Loč, Zreč, Vitanja in Oplotnice ter Mladinskega centra Dravinjske doline, je suvereno povezovala Jerneja Ristič Levart. Pričela se je s filmom Konjiški valček v izvedbi učiteljev Glasbene šole slovenske Konjice ter himno, ki jo je zapela profesorica solo petja Andreja Obrul. Profesorica in njena učenca Zoja Ovčar in Klemen Venko so obogatili tudi kulturni program prireditve na kateri sta nastopila tudi oba naša pevska zbora ter jo kot združeni zbor tudi zaključila.

Pogled nazaj, na pretečenih sedem desetletij, je orisal Anton Obrul, predsednik DU Slovenske Konjice, ki je med drugim poudaril, da ima društvo trdne temelje, na katerih gradi sedanjo dejavnost in bo tudi prihodnost. Zahvalil se je vsem, ki mu pri tem pomagajo, tudi Občini Slovenske Konjice. Župan Darko Ratajc je predsedniku društva izročil priznanje občine in poudaril vlogo društva pri skrbi za starejše občane, ki jim tudi občina namenja posebno pozornost. Predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje Zdenka Jan je v svojem nagovoru poudarila tako vlogo, ki jo imajo društva upokojencevv družbi, kot tudi pomembno vlogo starejših na številnih pomembnih področjih družbenega in družinskega življenja. Predsedniku Antonu Obrulu je izročila tudi pokal, ki so ga v jubilejnem letu z največjim številom doseženih točk osvojili konjiški športniki na pokrajinskih športnih igrah društev upokojencev. Društvo je ob 70-letnici prejelo tudi najvišje priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije, veliko plaketo ZDUS.

Nadvse slovesen je bil obred zvitja starega in razvitje novega društvenega prapora, ki ga je oblikoval Mitja Krančan, ki je v preteklosti že oblikoval celostno podobo in spletno stran Društva upokojencev Slovenske Konjice. Na zadnji strani je logo Zveze društev upokojencev Slovenije, na prednji pa našega društva z mejnikoma: 1951 do 2021. Stari prapor, za katerega je zadnjih 13 let skrbel praporščak Bernard Pogladič (z njim je k zadnjemu počitku pospremil kar 235 članov društva), je zvil Jože Malec, ki sta mu pri razvitju novega prapora pomagala predsednik društva Anton Obrul in župan Darko Ratajc.

Prireditev sta zaključila združena pevska zbora s pesmijo Slovenska dežela Benjamina Ipavca, zbrani pa so nadaljevali druženje v Veliki galeriji Doma kulture ob dobrotah domačije Kalšek Podkrajšek.

Fotografije: Melanie Lorenčič

Zahvala

Društvo upokojencev Slovenske Konjice je lahko izdalo zbornik, razvilo nov prapor in dostojno proslavilo 70-letnico s pomočjo donatorjev in prispevkov za žebljičke.

Donatorji so: Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Vitanje, Unitur, d.o.o., GKN Driveline, d.o.o., Isokon, d.o.o., Marovt, d.o.o., Baumüller Dravinja, d.o.o., Oplast, d.o.o., Konus Konex, d.o.o., Dimnikarstvo Lapuh, d.o.o., Celjske lekarne, Ecotip, d.o.o., Strojno ključavničarstvo Jan Trstenjak, s.p., Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice, d.o.o., Elektro Unimont, d.d., Avtoservis Kavčič – Andrej Kavčič, s.p., Gradnje Marguč, d.o.o., Marta Hohler, s.p. in Wravor, d.o.o.

Žebljičke za prapor so prispevali: Občina Slovenske Konjice, Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja, Ženski pevski zbor DU, vzgojiteljice – pevke v Ženskem pevskem zboru, kegljačice, pikado – ženske, klekljarice – ročnodelska sekcija, sekcija Kopriva, družina Trstenjak, Ela Obrul, Anton Obrul, Milena Brečko Poklič, Majda Vida, Štefan Vida, Heda Vidmar Šalamon, družina Grum – Vrabič, Milka Oder, Jelka Steinacher, Vikica Šuberger, Darinka Kavčič, Tomo Penič in družina Groleger.

Vsem iskrena hvala!

Zbornik je izšel v nakladi 500 izvodov in je na voljo vsem članom društva.
Razstava ročnih del sekcije Spominčice

Razstava zelišč in pripravkov sekcije Kopriva

Andreja Obrul

Anton Obrul

Zdenka Jan

Darko Ratajc

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja

Ženski pevski zbor DU

Stari društveni prapor je zvil predsednik Anton Obrul.

Novi društveni prapor je razvil Jože Malec s pomočjo župana Darka Ratajca.

Prapor je razvit. V ozadju ženski pevski zbor in povezovalka programa Jerneja Ristič Levart, v ospredju Jože Malec, Anton Obrul in Darko Ratajc.

Združena pevska zbora DU Slovenske Konjice

Velika plaketa ZDUS

Druženje in klepet v Veliki avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah