Zbor članov društva in piknik

12. avgust 2021 – Zbrali smo se na zboru članov, ki smo ga nadaljevali z druženjem na tradicionalnem avgustovskem pikniku. Zbrane je pozdravil tudi konjiški župan Darko Ratajc, ki je DU Slovenske Konjice označil za enega izmed bolje delujočih društev v občini.

Zbor je, kot je že v navadi, vodil delovni predsednik Štefan Vida. Poročilo predsednika društva Antona Obrula o delu v letu 2020 je bilo v znamenju razmer, ki jih je povzročila epidemija Covid-19. Ta je bistveno vplivala na delo društva s preko 550 člani. Številne dejavnosti, predvsem na področju kulture in športa, so bile omejene, druge, kot na primer program Starejši za starejše, so se prilagodile razmeram. Zbora članov v preteklem letu ni bilo, zato je vse pomembne odločitve sprejemal upravni odbor društva. Glede na razmere je predsednik vseeno ocenil delo društva kot uspešno, člani pa so poleg njegovega poročila sprejeli tudi vse potrebne sklepe o finančnem poslovanju, ki ga je predstavila blagajničarka Vikica Šuberger. Kot je poročala Majda Vida, je poslovanje skrbno preveril tudi nadzorni odbor. Predsednica častnega razsodišča Lidija Pratnemer je prav tako ocenila delo društva in odnose v njem kot dobre.

Več pozornosti kot preteklosti so na zboru namenili letu 2021, v katerem društvo praznuje 70-letnico delovanja. Poleg osrednje prireditve, ki bo 15. septembra ob 18. uri v Domu kulture v Slovenskih Konjicah, društvo pripravlja zbornik Življenje v letih, s katerim bodo iztrgali pozabi številne ljudi in njihova dejanja v minulih desetletjih. Na jubilejni slovesnosti bodo razvili tudi nov društveni prapor, ki ga je oblikoval Mitja Krančan. Društvo tako ob redni dejavnosti čaka v prihodnjem mesecu še veliko dela. Tudi z do sedaj opravljenim so lahko zadovoljni. Izkazali so se zlasti športniki, ki so na pokrajinskih igrah društev upokojencev zasedli prvo mesto v celjski pokrajini. Konjiško društvo je letos organiziralo tudi pokrajinski tekmovanji v šahu in v steznem kegljanju, jeseni pa bodo pripravili še državno prvenstvo v steznem kegljanju.

Zbor članov in piknik sta bila v Žabljeku v gostišču Iršič.

Štefan Vida in Darko Ratajc