Žetev sivke

30. junij 2021 – Ob 30-letnici samostojne Slovenije in ob prazniku Občine Slovenske Konjice je Turistično društvo Slovenske Konjice organiziralo žetev sivke v Trebniških vrtovih.

Na prijetni prireditvi, kjer so se zbrali udeleženci iz vseh vetrov, tudi Ojstriška gospoda iz Občine Tabor, so sodelovale tudi članice našega društva. Veselo je bilo ves čas – tako pri Trebniku kot v parku ter pri žetvi sivke. Ob delu je zbrane spremljala pesem in dobra volja, ki so jo delili tudi v Starem trgu, predvsem pa v Lambrechtovem domu.