Najvišje priznanje Štefanu Vidi

22. september 2020 – Zaradi ukrepov ob pojavu bolezni Covid-19 ni bil mogoč zbor članov Društva upokojencev Slovenske Konjice, napovedan za 18. marec 2020. Na njem bi podelili tudi priznanja članom za uspešno delo v letu 2019. Upravni odbor društva je zato sprejel odločitev, da priznanja podeli na razširjeni, slavnostni seji upravnega odbora.

Na slavnostni seji je zbranim razloge za takšno odločitev še enkrat predstavil predsednik društva Anton Obrul. Delo v preteklem letu je označil kot zelo dobro, saj so člani v vseh sekcijah dosegli ali presegli zastavljene cilje. O svojem delu so upravnemu odboru in tudi vsem zunanjim inštitucijam ustrezno poročali.

Predsednik je tokrat izpostavil uspehe športnikov, ki so se lani v celjski pokrajinski zvezi uvrstili na tretje mesto. Delo društva je pohvalila tudi predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje Zdenka Jan in posebno zahvala izrekla vsem, ki sodelujejo v programu Starejši za starejše. Delo v tem programu je živo tudi letos, žal pa, kot je povedala predsednica Komisije za šport pri PZDU Celje Zofija Voler, letos ni bila mogoča organizacija športnih tekmovanj.

Za uspešno delo v preteklem letu so priznanja DU Slovenske Konjice prejeli: Vikica Šuberger, Fanika Založnik, Barbara Očko, Silva Pušnik, Alenka Slapnik, Stanka Ratajc, Branko Zagomilšek, Valerija Košič, Darinka in Vlado Bogatin ter Ana Butolen. Priznanja sta jim izročila predsednik Anton Obrul in podpredsednik Štefan Vida. Priznanja pokrajinske zveze društev upokojencev je podelila predsednica Zdenka Jan. Pisno priznanje je prejela Marija Logar Menih, bronasto plaketo pa Milena Brečko Poklič. Janova je izročila tudi dve priznanji Zveze društev upokojencev Slovenije. Marija Martinčič je prejela pisno priznanje ZDUS, Štefan Vida pa malo plaketo ZDUS.

Društvo je posebne zahvale podelilo tudi zaslužnim športnikom. V imenu ekipe državnih prvakov v kegljanju jo je sprejel Srečko Bornšek, v imenu ženske ekipe, regijskih prvakinj, pa Vera Malič. Za najboljši dosežek doslej se je društvo zahvalilo tudi šahistom.

Štefan Vida, Anton Obrul in Zdenka Jan

Prejemniki priznanj za delo v letu 2019 s predsednico PZDU Celje Zdenko Jan in predsednikom društva Antonom Obrulom