Več znanja – boljša pomoč

13. do 15. marec 2019 – Koordinatorica programa Starejši za starejše Milena Brečko Poklič in njena pomočnica Zofija Voler sta bili na izobraževanju koordinatorjev programa, ki ga je v Izoli pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije. Pridružili sta se koordinatorjem iz celjskega, savinjskega, šaleškega in koroškega področja.

Kot je v uvodu srečanja poudarila Amalija Šiftar, je program v Sloveniji prepoznan kot koristen. Narejenega je bilo ogromno dela, saj je bilo v letih od 2004 do 2018 zabeleženih preko milijon obiskov in več kot 400 tisoč pomoči. To je zagotovilo 3457 prostovoljcev, ki so opravili 8,5 milijona ur prostovoljnega dela. Žal pa je iz poročil razviden tudi strm porast pomoči, kar govori o slabšanju gmotnega položaja upokojencev. Potrebe po pomoči so se namreč od leta 2014, ko jih je bilo zabeleženih manj kot 46 tisoč, do leta 2018 skoraj podvojile in presegle 80 tisoč: “Pri tem so velike razlike med regijami. Najtežji je položaj upokojencev v Pomurju, kjer več kot tretjina starejših nima dovolj sredstev za preživetje, sledijo Podravje, Posavje, Celjsko in Dolenjska,” je povedala. Opozorila je še na pomanjkanje kadrov na področju socialne oskrbe in potrebo po ustreznem družbenem priznanju prostovoljnega dela v socialno varstvenih organizacijah, na umestitev prostovoljskega dela v zakon o dolgotrajni oskrbi, se zavzela za enakost obravnave v zdravstvenem varstvu ter za zahtevane spremembe pokojninske zakonodaje, ki bodo omogočile dostojno preživetje. Sedaj namreč skoraj 342 tisoč upokojencev živi na ali pod pragom revščine, pri čemer so še posebej ogrožene ženske, ki živijo same.

O delu prostovoljcev v programu Starejši za starejše, o dobrih in slabih izkušnjah, so govorile tudi pokrajinske koordinatorice. Ker je za doseganje ciljev potreben denar, so v nadaljevanju z zanimanjem prisluhnili Janezu Ferjanu, ki je predstavil nov pravilnik o financiranju programa.

Zbrani v Izoli so prisluhnili tudi strokovnim temam. Marinka Lampreht je pripravila dve: Preveč zadolžitev, premalo časa – kje sem pa jaz, prostovoljec ter Kako se pogovarjamo z žalujočimi. Sicer pa so tudi na tokratnem srečanju precejšen del časa namenili usposabljanju za delo v računalniškem programu BOPRO, zadnji dan pa so prisluhnili še informacijam o nasilju nad starejšimi in delu Belega obroča, o Diners kartici, namenjeni prav prostovoljcem, ter o projektu Varni in povezani na domu, oziroma e-oskrbi, storitvi Telekoma Slovenije, ki zagotavlja pomoč na daljavo ter učinkovito podpira bolj samostojno in varno bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi, bolnikov po težjih operativnih posegih in oseb z demenco v njihovem domačem okolju.