Rokodelske delavnice Delfin

10. do 14. december 2018 – V hotelu Delfin v Izoli je Komisija za tehnično kulturo pri ZDUS pripravila že šeste rokodelske delavnice, na katerih je sodelovalo 17 vodij delavnic, 80 mentorjev in mentoric, uvrščenih na 16 različnih delavnic, ter 62 spremljevalk in spremljevalcev – skupaj kar 162 udeležencev. Med njimi je bila tudi članica našega društva Zofija Voler.

“Letos je bila tema rokodelskih delavnic čebelarstvo, zato se je vse vrtelo okoli čebelic. Bilo je zanimivo, poučno, a tudi naporno,” ugotavlja Zofka Voler. “Dopoldan so bile delavnice – sama sem sodelovala v delavnicah klekljanja, izdelave polstene čebele in delavnici peke, popoldan so bila predavanja o zdravi prehrani in prometu za starejše, zvečer kulturni program. Ob zaključku zelo uspešnih delavnic je bila razstava vseh izdelkov, ki smo jih naredili v treh dneh. Zadnji dan je bil namenjen zahvalam in podelitvi priznanj za udeležbo vsem mentorjem.”