Nakopičeno znanje in izkušnje

3. marec 2017 – „Imate znanje in izkušnje ter dejavnosti, ki veliko pomenijo za našo družbo,“ je zbranim na zboru našega društva dejal konjiški župan Miran Gorinšek in hkrati obžaloval, da je v sicer najštevilčnejše društvo (659 nas je bilo konec leta 2016) včlanjena le dobra tretjina vseh upokojencev.

Zakaj je tako, se je spraševal tudi predsednik društva Anton Obrul. Tako njegovo poročilo kot poročila vodij dejavnosti, ne nazadnje pa tudi sam zbor, so namreč spet pokazali, da so dejavnosti, ki jih razvija društvo, izredno pestre in zanimive. Imamo dva pevska zbora, sekcijo zeliščaric Kopriva, ljubiteljice ročnih del Spominčice, blizu dvesto aktivnih športnikov, ki so po rezultatih v letu 2016 dosegli tretje mesto v regiji, organiziramo različna predavanja in izobraževanja, izlete in letovanja. „V Konjicah se dogaja,“ je na zboru ugotovil tudi podpredsednik DU Zreče Anton Ošlak, a očitno to še vedno ni dovolj privlačno za vse upokojence. Resda je marsikdo v stiski, pa naj bo zaradi nizke pokojnine, starosti in bolezni, a tudi to je lažje prenašati, če nismo sami. To vedno znova ugotavljajo tudi prostovoljke v programu Starejši za starejše, ki so od leta 2008 opravile že domala 6 tisoč obiskov pri starejših od 69 let, samo lani 694. Odkrivajo najrazličnejše stiske in zanje iščejo rešitve. Ravno zaradi dejavnosti na tem področju je naše društvo aprila lani pridobilo status humanitarne organizacije. To je hkrati priznanje in zaveza, da skušamo našim vrstnikom kar najbolj olajšati in obogatiti življenje. Pričakujemo, da nam bo pri tem še bolj kot doslej pomagala občina, ki se je vključila v Zlato mrežo, ki omogoča brezplačne prevoze s prostovoljnimi vozniki, pa tudi Mladinski center Dravinjske doline, ki je postal eden izmed projektnih centrov Večgeneracijskega centra Socio.

Na zboru sta predsednik Anton Obrul in podpredsednik Štefan Vida podelila letošnja priznanja. Društvena priznanja so prejeli: Alenka Slapnik in Hilda Šajtegl iz sekcije Kopriva, Angela Peček (Spominčice), Martina Stopar (Ženski pevski zbor), športniki Ana Butolen, Ljudmila Keblič, Vera Malič, Valerija Košič ter šahist Marjan Košak. Samo Jezovšek, pevovodja MPZ Adolfa Tavčarja, je priznanje prejel na koncertu ob 60-letnici zbora. Plaketo Pokrajinske zveze DU Celje je takrat prejel član zbora Milan Rozman, tokrat pa še Henrik Penič in Milena Brečko Poklič. Najvišje priznanje, veliko plaketo ZDUS, je prav tako že prejel MPZ Adolfa Tavčarja, pisni priznanji ZDUS pa sta na zboru prejeli Majda Vida in Jana Hudolin.

Kulturni program so v uvodnem delu zbora, na katerem je sodelovalo preko 150 članov društva in gostov, prispevali naši pevci. Tokrat je oba pevska zbora vodila Irena Golob. Vesel in zabaven je bil tudi zaključek srečanja, saj je skupina Me tri do polnoči dodobra razgrela udeležence, tako da je bilo prostora za vse, ki so se zavrteli v plesnih ritmih, že kar premalo.

Med govorom predsednika Antona Obrula

Prejemniki letošnjih priznanj s predsednikom društva in županom Miranom Gorinškom

Priznanje ZDUS prostovoljki Jani Hudolin

Priznanje ZDUS predsednici nadzornega odbora Majdi Vida

Plaketo PZDU izroča Henriku Peniču za bogato športno kariero Anton Obrul, desno Štefan Vida, ki je tudi tokrat vodil zbor.

Ko so zaigrale Me tri do polnoči, je na plesišču zmanjkalo prostora.