Z delitvijo kruha opozarjali na revščino

16. april 2016 – Prostovoljke programa Starejši za starejše iz društev upokojencev Štore, Teharje, Ljubečna, Škofja vas, Dečkovo naselje, Dolgo Polje in Slovenske Konjice so na prireditvi ob svetovnem dnevu zdravja v Celju s simbolično delitvijo kruha opozarjale na revščino starejših.

Te je, kot opažajo prostovoljci programa Starejši za starejše, tudi na Celjskem vedno več, saj starejši potrebujejo vse več pomoči tudi v obliki hrane. V celjski koordinaciji je vključenih 21 društev z 285 aktivnih prostovoljcev, ki so v preteklem letu opravili 8939 obiskov, od tega je bilo takšnih, ko so obiskani potrebovali pomoč, kar 1563. „Res je večina obiskov namenjena druženju, boleče za vse nas pa je lahko, da nekateri naši vrstniki ne potrebujejo samo lepo besedo, ampak tudi stvari, ki so potrebne za vsakdanje preživetje. Zastrašujoče je, da se prostovoljci trudimo pridobiti hrano in jo potem delimo tistim najbolj ogroženim. 1359-krat smo dostavljali hrano, ki smo jo prejeli od Banke hrane, razdelili pa smo tudi 589 paketov, ki smo jih prejeli od Rdečega križa in Karitasa,“ je na zboru celjske pokrajinske zveze opozorila regijska koordinatorica Ivanka Tofant.

Na prireditvi, ki je bila 16. aprila na Krekovem trgu v Celju, so prostovoljke na čelu z regijsko koordinatorico predstavile tudi pisne materiale o samem programu ter nasploh o delu društev upokojencev v Sloveniji.

Celje