Prostovoljstvo je dar

7. – 9. marec 2016 – Marca se na izobraževanju v Izoli zberejo društveni in regijski koordinatorji programa Starejši za boljšo kakovost življenja doma (Starejši za starejše), ki ga Zveza društev upokojencev Slovenije uspešno uresničuje že dvanajsto leto. Koordinatorji programa potem svoje novo znanje prenesejo tudi prostovoljcem na terenu, saj brez znanja ni uspešnega prostovoljstva.

O pomenu projekta zgovorno govorijo številke, ki so jih predstavili strokovna vodja projekta pri ZDUS Rožca Šonc in regijski koordinatorji. Tako je v Sloveniji 3.400 prostovoljcev med letoma 2004 in 2015 opravilo 159.066 prvih obiskov pri starejših, ki so dopolnili 69 let, in 573.821 ponovnih obiskov. Skoraj 229.000 upokojencem so nudili različne oblike pomoči v okviru DU ali drugih organizacij in opravili več kot 6,8 milijona ur prostovoljnega dela, ovrednotenega na skoraj 42 milijonov evrov. Obiskali so 65,5 odstotka starejših od 69 let. Kljub pomanjkanju sredstev za izobraževanje in materialne stroške prostovoljcev, so lani nudili pomoč kar 1.868 osebam več kot leto prej. Nudili so jim 4.363 pomoči več in kar 13.059 storitev več kot leta 2014.

V pokrajini Celje je v program vključenih 20 društev upokojencev, ki so samo lani opravili 8291 obiskov pri 4536 starejših. Med njimi jih je 1563 dobilo takšno ali drugačno pomoč. „Kljub vsem težavam smo bili zelo uspešni,“ je ugotovila pokrajinska koordinatorica Ivanka Tofant. Glavni težavi programa sta nedorečeno financiranje na državni in lokalni ravni ter težave pri pridobivanju prostovoljcev. Morda bi bilo bolje, če bi več ljudi čutilo kot Anka Osterman, predsednica programskega sveta programa: „Lahko smo srečni, da smo v tem programu, saj naredimo ogromno dobrega. To tudi nas dela dobre ljudi.“ Podobno je tudi mnenje podpredsednice ZDUS Vere Pečnik: „Več dobiš kot daš.“

Da bi lahko svoje delo opravljali še bolje, so se udeleženci izobraževanja seznanili z različnimi načini sporazumevanja s poudarkom na asertivnem, s pomočjo predavateljice Metode Bole Finžgar pa so podrobneje spregovorili tudi o predsodkih, zamerah, strahovih in jezi pri starejših. Nekaj časa so zbrani namenili tudi izobraževanju v programu BOPRO, ki računalniško podpira njihovo delo, ter potrebnim spremembam pravilnika o izvajanju programa in vlogi prostovoljca.

Izola2016-1

Predah med celodnevnim izobraževanjem. Del koordinatoric s Celjskega, skrajno desno regijska koordinatorica Ivanka Tofant.