Kje ste, upokojenci?

11. marec 2016 – Na zboru članov našega društva upokojencev se nas je zbralo za polno dvorano Konjičanka. Veliko, a glede na število članov, 684, niti ne. Še manj, če primerjamo število vseh upokojencev v občini (3300) s številom članov v društvih upokojencih Konjice in Loče skupaj (1096).

Kje so razlogi? To je bilo eno izmed temeljnih vprašanj v nagovoru predsednika društva Antona Obrula. Glede na bogato društveno dejavnost, ki se je odrazila tudi na tokratnem zboru z nastopi pevskih zborov in plesno-telovadne skupine upokojenk ter v poročilih vodij skupin dejavnosti, pomanjkanje možnosti ne more biti krivo. Večja verjetnost je, da marsikdo ne vidi koristi združevanja, saj smo bili, kot je ugotavljal tudi Anton Obrul, v pobudah v okviru aktivnega državljanstva neuspešni, pa naj gre gre za javno zdravstvo, starostna oskrbo, socialno zakonodajo ali na primer davek na nepremičnine. Tudi obljube o usklajevanju pokojnin niso bile uresničene, tako da je največ revščine prav med upokojenci in nezaposlenimi mladimi. To je le še en dodaten razlog, da društvo vztraja pri programu Starejši za boljšo kakovost življenja doma že od leta 2008. Od takrat so prostovoljci opravili že blizu 5 tisoč obiskov pri 1400 starejših od 68 let, samo lani preko 700. Na osnovi tega programa je društvo v začetku leta oddalo na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vlogo za podelitev statusa humanitarne organizacije. „Neprecenljivo je, kar naredite za vse nas v tem programu,“ je dejal tudi konjiški župan Miran Gorinšek, in se zahvalil za delo našega društva. Zahvalo je izrekla tudi direktorica Lambrechtovega doma Irena Vozlič, njena sodelavka, vodja službe pomoč družini na domu Darja Hostej pa je zbranim predstavila tako dnevno varstvo kot oblike pomoči na domu.

Udeleženci zbora smo sprejeli tudi program dela za to leto. Med novostmi so urice druženja, ki so zaživele ob torkih od 9. do 13. ure v prostorih društva, pričakujemo pa lahko tudi različna predavanja, med drugim s področja varnosti v prometu za starejše voznike. Seveda bodo prostovoljci še naprej obiskovali vse starejše, zlasti pomoči potrebne, pevci se bodo družili v pevskih zborih, športniki bodo tekmovali v kegljanju, balinanju, kegljanju s kroglo na vrvici , streljanju, šahu… Še naprej bo živahno dogajanje na področju rekreacije, ustvarjanja ročnih del, spoznavanja zdravilnih zelišč, učenja tujih jezikov in računalništva. Druženje bodo omogočali tudi izleti in skupna letovanja.

Tistim, ki so v zadnjem obdobju največ naredili na vseh teh področjih, smo se zahvalili s priznanji. Zahvalo za uspešno delo v projektu Starejši za starejše je prejela Alja Kuk. Priznanji za področje športa sta prejela Srečko Bornšek in Ana Butolen, za prizadevnost v ženskem pevskem zboru Marija Jakop in Marija Kolar, v moškem zboru pa Milan Rozman. Pisni priznanji Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje sta prejeli Katarina Černec in Zvonka Krajnc. Bronasto plaketo pokrajinske zveze je prejela Elizabeta Pristovšek. Plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije je za 20-letno uspešno delo prejel ženski pevski zbor. Veliko plaketo ZDUS so podelili predsedniku konjiškega DU Antonu Obrulu za 10-letno prizadevno in uspešno vodenje društva.

Na zboru, ki ga je vodil podpredsednik Štefan Vida, smo razrešili dolgoletno blagajničarko Zofijo Voler in imenovali novo, Vikico Šuberger. Številni udeleženci zbora so podpisali tudi Manifest za ohranitev javnega zdravstva.

Priznanje Obrulu

Veliko plaketo ZDUS je Antonu Obrulu izročil Štefan Vida.

nagovor zupana

Nagovor župana Mirana Gorinška.

Kokotova

S pesmijo o Konjicah nas je razveselila Slavica Kokot.

telovadke2016

Tudi za gibanje si moramo vzeti čas. Aerobiko NGYM senior fit vodi Nina  Polovšek.

zbor 2016-2