Na zboru podelili priznanja ZDUS

21. marec 2015 – Člani Društva upokojencev Slovenske Konjice smo se v dvorani Konjičanka zbrali na zboru. Pridružili so se nam predstavniki društev upokojencev iz Loč, Zreč, Vitanja in Oplotnice ter direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline.

Po kulturnem programu, v katerem sta sodelovala ženski in moški pevski zbor našega društva, je zbrane nagovoril predsednik Anton Obrul. Poudaril je bogato in uspešno dejavnost društva, ki pa očitno ni dovolj: „V konjiški občini je vključena v društvo upokojencev le dobra tretjina vseh upokojencev. V našem društvu nas je bilo konec decembra lani 752.“ Kot opaža predsednik, pa tudi vodje posameznih sekcij oziroma programov, se vključuje premalo mlajših upokojencev, kar bo sčasoma ogrozilo marsikateri program. Program Starejši za starejše, v okviru katerega so prostovoljci lani obiskali 715 starejših od 69 let, je že eden izmed tistih, ki potrebujejo pomladitve, saj prostovoljcem ne prizanašajo leta, bolezni in poškodbe. Podobno je v drugih programih. Poleg tega nekatere programe društva ogroža rastoča revščina med starejšimi. Tudi na tem področju društvo ne more veliko narediti – razen seveda, da pomaga najbolj prizadetim. Če je kljub tem težavam društvo lani vendarle uspešno delovalo, pa to ne velja za področje aktivnega državljanstva: „Aktivnosti so zastale, saj so bile vse naše številne pobude neuspešne.“

Oceno predsednika o delu društva so potrdili v svojih poročilih vodje posameznih programov, ki so ob tem poudarili še zlasti velik pomen druženja: „Druženje je pomembno tudi zato, da se ne počutimo odrinjene na obrobje družbe,“ smo lahko slišali.

Zbor članov društva je bil tudi priložnost za podelitev priznanj Zveze društev upokojencev Slovenije našim članom. Priznanje za dolgoletno uspešno delo v društvu je prejel Štefan Vida, ki je tudi tokrat, tako kot že mnogokrat, vodil zbor članov. Malo plaketo ZDUS je prejela blagajničarka društva, vodja tekmovalnega športa, pomočnica koordinatorice programa Starejši za starejše in neutrudna ustvarjalka ročnih del ter pevka Zofka Voler. Plaketo za zasluge ZDUS je prejela Adela Pečovnik za 20-letno uspešno vodenje ženskega pevskega zbora. Priznanje in plaketi je podelil predsednik Anton Obrul.

priznanja 2015-1

Prejemniki priznanj in plaket ZDUS Zofka Voler, Štefan Vida in Adela Pečovnik s predsednikom DU Antonom Obrulom.

zborčlanov2015

Del udeležencev zbora v Konjičanki.

zboraDU

Kulturni program sta prispevala ženski in moški pevski zbor.

Kokotova2015

Zbor članov je z voščilom in pesmijo pozdravila tudi naša ljubiteljska pesnica Slavica Kokot.