Med zaslužnimi športnimi delavci

24. februar 2015 – Na prireditvi Športnik leta 2014, ki sta jo v športni dvorani pripravila Občina Slovenske Konjice in Zavod za šport, so podelili nagrade in priznanja športnikom.

Najboljši športniki v konjiški občini v letu 2014 so bili Martina Ratej, Filip Mlinšek, košarkarice in nogometaši. Med prejemniki priznanj v kategoriji Zaslužni športni delavci je bila tudi Zofija Voler, ki vodi tekmovalni šport v našem društvu. Čestitamo!

športnik leta 2014

Zaslužni športni delavci in uspešni rekreativci. Zofija Voler je četrta z leve. (Foto: Jure Mernik, Novice)