Razdelitev dela in odgovornosti

3. maj 2022 – Na prvi razširjeni seji novoizvoljenega Upravnega odbora Društva upokojencev Slovenske Konjice, ki ga vodi predsednica Milica Dabanovič, je bila ena izmed najpomembnejših nalog razdelitev dela in odgovornosti za posamezna področja delovanja društva.

Za podpredsednico društva so ponovno imenovali Mileno Brečko Poklič, za predsednika častnega razsodišča Štefana Vido, ki ostaja tudi predsednika Komisije za stanovanjske zadeve. Upravni odbor je določil Jožeta Maleca za odgovorno osebo pri nošenju zastave na pogrebih članov DU. Do naslednje seje upravnega odbora je potrebno poiskati še njegovega namestnika – praporščaka. Za opravljanje tajniških opravil v pisarni društva so imenovali Ano Žibert. Imenovali so še tričlansko komisijo za organizacijo izletov ter ostalih druženj. V njej so Milka Oder, Katarina Černec in Roman Padežnik.

Del novega vodstva DU Slovenske Konjice po prvi razširjeni seji upravnega odbora.

Odprtje novega kegljišča na vrvici

3. maj 2022 – Kegljanje s kroglo na vrvici je ena izmed priljubljenih športnih dejavnosti naših članov. Samo eno kegljišče že nekaj časa ni zadoščalo, zato so se vsi še toliko bolj razveselili dodatnega kegljišča.

Kot sta v nagovoru zbranim članom društva poudarila dolgoletni predsednik Anton Obrul in direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice Laura Krančan, je nova pridobitev nastala v okviru projekta Healthy Life Happy Life 60+, ki poleg športnih aktivnosti za starejše prinaša tudi dodatne športne površine. Zahvala gre tudi lokalnima podjetjema Kostroj – Strojegradnja in Isokon.

Odprtje je bilo sicer predvideno že prej, na 10. tradicionalni akciji Žinkana, ki bi morala biti ob dnevu prostovoljstva, a je bila zaradi slabega vremena odpovedana.

Ob odprtju kegljišča je zbrane nagovoril Anton Obrul.

Prvi sta preizkusili novo pridobitev direktorica Zavoda za šport Laura Krančan…

…in predsednica DU Milica Dabanovič. Pomagala sta Anton Obrul in Vera Malič.

V steznem kegljanju nepremagljivi

29. april 2022 – Društvo upokojencev Slovenske Konjice je organiziralo tekmovanje v steznem kegljanju za Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Celje.

Sodelovalo je 5 ženskih in 4 moške ekipe. Pri ženskih ekipah so zmagale Slovenske Konjice, I. ekipa, druga je bila ekipa iz Rimskih Toplic, tretja Slovenske Konjice, II. ekipa, 4. Polzela in 5. Slovenske Konjice, III. ekipa. Med moškimi ekipami so se na prvo mesto uvrstile Slovenske Konjice, I. ekipa, na drugo Slovenske Konjice II. ekipa, na tretje Šentrupert in na četrto Polzela.

Med posameznicami so bile najboljše zmagovalka Darinka Bogatin (Slovenske Konjice), druga Mira Ranđelović (Rimske Toplice) in tretja Vera Malič (Slovenske Konjice). Med moškimi posamezniki so bili vsi najboljši iz Slovenskih Konjic: prvi Stane Gmajner, drugi Žarko Vogrin in tretji Drago Vengust.

Tekmovanje je bilo na kegljišču v Konjičanki. Sodnik je bil Srečko Bornšek. Na razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov sta zbrane stezne kegljače pozdravila v imenu društva organizatorja Anton Obrul ter v imenu komisije za šport in rekreacijo pri PZDU Celje predsednica Zofija Voler.

V našem društvu so kar tri uspešne ženske ekipe v steznem kegljanju.

Zmagovalka med ženskimi ekipami je bila I. ekipa iz Slovenskih Konjic. Na posnetku z Zofijo Voler in Antonom Obrulom.

Zmagovalci, I. moška ekipa Slovenske Konjice.

Grenčine za zdravje

19. april 2022 – Po dolgem času, ko srečanja zaradi covida niso bila mogoča, smo se spet družili s farmacevti Celjskih lekarn. Z nami sta bili Mirjam Hočevar Korošec, mag. farm., ki je predavala o vplivu grenčin na zdravje, ter vodja Lekarne Slovenske Konjice Andreja Hohler, mag. farm. spec.

Tema je bila za čas tik po veliki noči dobro izbrana, saj se v tem času marsikdo pritožuje zaradi pomanjkanja energije, občutka teže v prebavilih, napihnjenosti, slabe prebave in drugih simptomov, ki nakazujejo, da bi bilo tudi telesu dobrodošlo spomladansko čiščenje. “Veliko se govori o razstrupljanju in že zgodaj spomladi nam tudi v ta namen narava odpira svojo zakladnico. Grenčine, ki so pri spodbujanju izločanja odvečnih snovi iz telesa tako pomembne, pa imajo tudi druge pozitivne lastnosti,” je poudarila Mirjam Hočevar Korošec in celovito predstavila številne grenčine in njihovo uporabo. Kot je to že v navadi, sta obe farmacevtki po predavanju tudi odgovarjali na vprašanja.

Izobraževanje koordinatorjev

4. – 6. april 2022 – Po dveh letih je bilo v Izoli zopet redno letno izobraževanje koordinatorjev programa Starejši za višjo kakovost življenja doma, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije. Zanimivim temam so tudi tokrat skupaj prisluhnili koordinatorji celjske, savinjske, šaleške in koroške regije.

Dosežke programa v letih 2020 in 2021 je predstavila vodja izobraževanja Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU). Med drugim je povedala, da so prostovoljci v letu 2021 opravili 95496 obiskov pri starejših od 69 let. Zagotovili so 49682 pomoči, ki jih je prejelo 19995 uporabnikov. Večino pomoči, 96 odstotkov, je zagotovilo 249 društev upokojencev, ki so vključena v program. Zbirne podatke so dopolnile pokrajinske koordinatorice. Namesto odsotne koordinatorice celjske pokrajine Damjane Lovrenčič jih je predstavila njena predhodnica Ivanka Tofant. 250 aktivnih prostovoljcev v 18 društvih upokojencev je kljub težavam zaradi covida 19 uspešno opravilo svoje delo. Največ pomoči so zagotovili sami znotraj društev upokojencev, po potrebi pa so vključili tudi centre za socialno delo, Rdeči križ, Karitas in druge, med njimi Lions klube.

Koordinatorji so tudi letos namenili del časa izobraževanju v okviru računalniškega programa Bopro. Veliko zanimivega in koristnega o demenci sta predstavili Ivanka Mori in Vlasta Kvas Kuntarič. Ker prostovoljstvo pogosto prinaša s seboj tudi stres, so bili koristni napotki za njegovo premagovanje, o katerih je govorila Marinka Lampreht. Koristne so bile tudi informacije o E-oskrbi, saj bo ta s pomićjo sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada za 5000 slovenskih uporabnikov povsem brezplačna in lahko dosegljiva vse do septembra 2023. Zbrani koordinatorji so spregovorili tudi o pereči temi – pridobivanju novih prostovoljcev- in predstavili svoje izkušnje. Ugotavljali so, da je še vedno najbolj učinkovito osebno povabilo.

Brezplačna pravna pomoč

Odslej lahko člani DU dobite brezplačno pravno pomoč. Lidija Pratnemer, dolgoletna sodnica, je pripravljena enkrat mesečno sprejemati člane društva in jim pomagati pri reševanju pravnih zadev (dedovanje, oporoke, medsebojni sosedski spori, dodatek za pomoč in postrežbo, izplačila varstvenega dodatka itd.). Za svetovanje se je potrebno predhodno naročiti v pisarni društva upokojencev. Zagotovljena je tajnost informacij.

Novo vodstvo društva, Anton Obrul je častni član

30. marec 2022 – Društvo upokojencev Slovenske Konjice se je sestalo na volilnem zboru. Na njem so za novo predsednico izvolili Milico Dabanovič. Dolgoletnemu predsedniku Antonu Obrulu so se zahvalili s podelitvijo naziva Častni član DU Slovenske Konjice.

Zbor, na katerem so bili tudi župan Darko Ratajc ter predstavniki sosednjih društev upokojencev in Mladinskega centra Dravinjske doline, so s pesmijo pozdravili pevci in pevske ženskega ter moškega pevskega zbora DU, vsebinsko pa ga je s povzetkom bogate dejavnosti društva, ki ima 536 članov, začel Anton Obrul. Izpostavil je predvsem lansko bogato športno dejavnost, s katero se je konjiško društvo uvrstilo v sam vrh celjske pokrajinske zveze društev upokojencev. Minulo leto je zaznamovala tudi prireditev ob 70-letnici društva, na kateri so razvili nov društveni prapor, predstavili zbornik Življenje v letih ter ročnodelsko in zeliščarsko dejavnost. Kljub vrsti omejitvenih ukrepov so za člane pripravili letovanja v Tučepih, na Braču in v sodelovanju z zreškim DU tudi v Izoli. Za letos je napovedal nadaljevanje dela v vseh programih, pa tudi naložbi v priključitev na novo kanalizacijsko omrežje ter dogradnjo igrišča za kegljanje s kroglo na vrvici, ki jo bo omogočil konjiški Zavod za šport. Skupaj z njim in Mladinskim centrom Dravinjske doline bodo 9. aprila pripravili športno druženje starejših in mladih, ki bo vključevalo tudi odprtje novega kegljišča.

Podrobneje so o športu in rekreaciji, ženskem in moškem pevskem zboru, sekciji zeliščaric Kopriva in sekciji Spominčica, ki se ukvarja z ročnimi deli, predstavili vodje sekcij. Napovedali so tudi več izletov, letovanja, piknik in novoletno srečanje članov društva. Tudi skrb za stanovanja upokojencev ostaja stalnica pri njihovem delu. Lani so pomagali pri dveh novih vselitvah v upokojenska stanovanja Slovenskih Konjicah in dveh v Ločah. Tudi v programu Starejši za starejše so lani kljub covidu-19 prostovoljci opravili preko 630 obiskov in zagotovili pomoč skoraj 80 posameznikom. Kako bo letos, je težko napovedati, saj je po 13 letih delovanja vrste prostovoljcev zaradi starosti in bolezni zapustilo kar 5 prostovoljcev. Ker so potrebe po pomoči iz leta v leto večje, so pozvali vse. ki jim ni vseeno, kako živi njihov sosed, prijatelj, znanec… da se pridružijo prostovoljcem. Ker v društvu skrbijo tudi za različne oblike izobraževanja, so pozdravili predlog za cikel predavanj o socialno varstvenih pravicah.

Po uspešno opravljenih volitvah nove predsednice, upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča, so z ploskanjem izglasovali tudi podelitev naziva častni član Antonu Obrulu. Društvo je s skromnostjo, strpnostjo in pripravljenostjo na sodelovanje vodil 16 let, najdlje od vseh predsednikov v 70-letni zgodovini društva. “To je priznanje tudi za vse sodelavce, saj smo vsa leta radi skupaj delali in se skupaj tudi poveselili. Le tako je društvo lahko uspešno,” je dejal v zahvalo. Njegov način vodenja bo vzgled tudi novi predsednici Milici Dabanovič, ki si bo prizadevala predvsem za okrepitev članstva.

Pohvalo in zahvalo mu je izrekel tudi konjiški župan Darko Ratajc, ki je poudaril, da sodi DU med najbolje organizirana društva v občini: “Pomembno je, da ste aktivni, lokalna skupnost pa vam je pripravljena pomagati,” je zaključil nagovor. Predstavniki društev upokojencev Zreče, Loče in Vitanje so izrazili predvsem željo in pripravljenost na nadaljnje sodelovanje.

Udeleženci volilnega zbora so bili zadovoljni z opravljenim delom.

Antonu Obrulu je naziv Častni član Društva upokojencev Slovenske Konjice izročil dolgoletni podpredsednik društva Štefan Vida.

Prvi nagovor nove predsednice Milice Dabanovič članstvu.

Župan Darko Ratajc se je Antonu Obrulu in društvu zahvalil za vse, kar dobrega naredijo v kraju.

Ženski pevski zbor društva upokojencev

Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja

Predstavitev E-oskrbe

25. februar 2022 – Za prostovoljce programa Starejši za starejše iz konjiškega in loškega društva upokojencev ter vse tiste, ki jih tema zanima, smo pripravili celovito predstavitev E-oskrbe.

To je pripomoček, ki starejšim, invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi ali po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno in neodvisno bivajo na svojem domu, svojcem pa omogoča, da bolje in lažje poskrbijo zanje. Kako sistem deluje, je predstavila predstavnica Telekoma Teja Drame. Povedala je, da je v stanovanju uporabnika nameščena posebna oprema, ki omogoča hiter in enostaven tok klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti. Sodobna oprema zazna potrebo po pomoči tudi v primeru, ko uporabnik ne more pritisniti na gumb zaradi slabosti ali poškodbe. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce. Pripomočke so si udeleženci lahko tudi ogledali.

Podrobnosti sofinanciranja, ki ga po sprejetem pravilniku nudi Občina Slovenske Konjice, je predstavila Zora Šrot. Razpis za sofinanciranje je sicer objavljen na občinski spletni strani (prijave so mogoče do konca februarja oziroma do porabe sredstev).

Po pravilniku o sofinanciranju E-oskrbe pokrije občina tistim, ki prejemajo nižje pokojnine od zajamčene, vse stroške, torej 24 evrov mesečno, ostalim sofinancira 10 evrov mesečno. Do pomoči so upravičeni vsi, ki imajo stalno prebivališče v občini Slovenske Konjice in izpolnjujejo vsaj en pogoj iz vsaj dveh kriterijev. Prvi kriterij je starostni (dopolnjena starost 70 let), drugi bivanjske okoliščine (ali živijo sami ali s partnerjem, ki tudi potrebuje pomoč, ali v širšo družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna). Tretji kriterij je bolezensko stanje (potrebno je zdravniško potrdilo) in zadnji, četrti, je socialni položaj vlagatelja (mesečna pokojnina nižja od povprečne pokojnine za polno delovno dobo). Občina iz proračuna za leto 2022 namenja 3 tisoč evrov za sofinanciranje E-oskrbe. Če bo vlog za subvencije več, bo o prejemnikih odločala posebna komisija.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko občani dobijo na Oddelku za premoženjsko pravne zadeve Občine Slovenske Konjice. Kontaktna oseba je Zora Šrot, tel. št. 03 7573-371, e-pošta: zora.srot@slovenskekonjice.si. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Slovenske Konjice, pa tudi v sprejemni pisarni občine.

Prostovoljci programa Starejši za starejše bodo možnosti, ki jih prinaša E-oskrba, prenesli tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

E-oskrbo sta predstavili Teja Drame in Zora Šrot

Rokavčki pomagavčki

10. januar 2022 – Članice sekcije Spominčice so predale predstavnicama Lions kluba Konjice Vita “rokavčke pomagavčke”, ki so jih dolge zimske večere pletle, kvačkale in krasile.

Rokavčki pomagavčki so namenjeni predvsem starejšim, obolelim za demenco. Večino prelepih rokavčkov, ki so jih ustvarile naše Spominčice, bodo podarili stanovalcem Lambrechtovega doma, del pa tudi Zavodu Karion, ki ga bolj poznamo kot Varstveno delovni center Čebelice. Ker so Spominčice pripravljene sodelovati z dobrodelnimi izdelki tudi v prihodnje, bodo lahko z rokavčki pomagavčki popestrile dneve tudi starejšim z demenco, ki živijo na svojih domovih. V tej akciji Lions kluba Konjice Vita sicer sodelujejo tudi drugi posamezniki, ki so jih k ustvarjanju pritegnile članice kluba in društva upokojencev.

Šport za zdravo starost

11. november 2021 – V prostorih MC Patriot je Zavod za šport Slovenske Konjice pripravil okroglo mizo o športu starejših.

Kot je predstavila direktorica Zavoda za šport Laura Krančan, so pohodništvo, vodene vadbe ter plavanje med najbolj priljubljenimi oblikami športne aktivacije med starejšimi občani v Slovenskih Konjicah. Tako je pokazala analiza, ki jo je zavod izvedel v sklopu Erasmus+ Sport projekta Healthy Life Happy Life Erasmus project. Projekt nadaljujejo s srečanji in prepoznavo dobrih praks, čemur je bilo namenjeno tudi tokratno srečanje s predstavniki Društva upokojencev Slovenske Konjice. Kot je napovedala Laura Krančan, nas v letu 2022 čaka več lokalnih športnih aktivnosti ter udeležba starejših na maratonu v Litvi.