Izobraževanje v Izoli

31. marec do 3. april 2023 – Zveza društev upokojencev Slovenije je v Izoli pripravila letno izobraževanje prostovoljcev programa Starejši za starejše. V tej skupini so se zbrali koordinatorji in njihovi pomočniki iz celjske, šaleške in koroške regije.

Program, ki po besedah vodje Rožce Šonc, v Sloveniji vključuje 286 društev upokojencev z domala 3 500 prostovoljci, je v 18 letih opravil že 11,5 milijona prostovoljnih ur. V teh urah so tako obiski pri starejših od 68 let kot tudi številne pomoči, ki so jih zagotovili prostovoljci. Želji, da bi bila pomoč kar najbolj kvalitetna, so namenjena tudi redna izobraževanja.

Letos je bil poseben poudarek namenjen prepoznavanju nasilja in zlorab starejših ter poteh ukrepanja. Zanimive so bile tudi ostale teme: o telesnih aktivnostih, primernih in potrebnih v času staranja, o uporabi novih tehnologij, v okviru katere so udeleženci podrobno spoznali Viber, pa tudi o medicinskih pripomočkih za večjo samostojnost. Seveda je bil del časa namenjen tudi čisto specifičnim temam, kot je program Bopro in dostopnost ter obdelava podatkov, povezanih s programom.