Dva Antona, dva 90-letnika

1. februar 2023 – Ciril Rožanc, prostovoljec v programu Starejši za starejše pri DU Slovenske Konjice, je skupaj s Kristo Pristovnik, predsednico Krajevne organizacije RK Špitalič, obiskal dva 90-letnika, dva Antona. Oba domačini dobro poznajo in cenijo.

Anton Zidanšek iz Škednja je praznoval prvi, že 11. januarja. Poznan je kot uspešen kmetovalec na veliki kmetiji, usmerjeni v proizvodnjo mleka in vinogradništvo, kar nekaj let pa so se ukvarjali tudi s turizmom. Še danes rad kaj postori v hlevu. Od leta 1965 do 1980 je bil tudi predsednik KS Špitalič. V veliki meri je bila njegova zasluga, da so v krajevni skupnosti zgradili prve ceste in vodovode.

Anton Zidanšek in Ciril Rožanc

Anton Šuperger je praznoval 90. rojstni dan 29. januarja. Dolga leta je opravljal delo vaškega čevljarja in ljudje so mu od blizu in daleč nosili v popravilo čevlje. Poleg tega je še našel čas za pletenje košev in košar. To ni bilo preprosto, saj delo na izrazito hriboviti kmetiji v Kraberku še daleč ni bilo lahko. A z dobro voljo ni bilo nič pretežko. Dobre volje mu tudi pri devetdesetih ne manjka.

Anton Šuperger in Ciril Rožanc