Razdelitev dela in odgovornosti

3. maj 2022 – Na prvi razširjeni seji novoizvoljenega Upravnega odbora Društva upokojencev Slovenske Konjice, ki ga vodi predsednica Milica Dabanovič, je bila ena izmed najpomembnejših nalog razdelitev dela in odgovornosti za posamezna področja delovanja društva.

Za podpredsednico društva so ponovno imenovali Mileno Brečko Poklič, za predsednika častnega razsodišča Štefana Vido, ki ostaja tudi predsednika Komisije za stanovanjske zadeve. Upravni odbor je določil Jožeta Maleca za odgovorno osebo pri nošenju zastave na pogrebih članov DU. Do naslednje seje upravnega odbora je potrebno poiskati še njegovega namestnika – praporščaka. Za opravljanje tajniških opravil v pisarni društva so imenovali Ano Žibert. Imenovali so še tričlansko komisijo za organizacijo izletov ter ostalih druženj. V njej so Milka Oder, Katarina Černec in Roman Padežnik.

Del novega vodstva DU Slovenske Konjice po prvi razširjeni seji upravnega odbora.