Predsednik ostaja Anton Obrul

29. marec 2018 – Zbrali smo se na volilnem zboru društva, na katerem smo pregledali opravljeno delo in začrtali smernice za naprej. Za predsednika DU Slovenske Konjice smo ponovno izvolili Antona Obrula ter nekoliko pomladili upravni odbor.

Zbor članov v Konjičanki sta uvodoma s pesmijo pozdravila ženski in moški pevski zbor. Zbrane je nagovoril predsednik društva Anton Obrul, ki je toplo dobrodošlico izrekel tudi gostom, predsednikom sosednjih društev upokojencev, predstavniku Mladinskega centra Dravinjske doline in podpredsedniku Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje Dragu Prtenjaku, nato je vodenje zbora prevzelo delovno predsedstvo na čelu s Štefanom Vido.

O delu društva, ki združuje 614 članov, je obširno spregovoril Anton Obrul. Poudaril je pestro športno in rekreativno dejavnost članov, saj je lani sodelovalo na pokrajinskih igrah devet tekmovalnih skupin, kegljači pa so se kot najboljši v regiji udeležili tudi tekmovanja na ravni ZDUS. Delovno leto je tudi za obema pevskima zboroma ter v vrsti sekcij, kot so zeliščarska skupina Kopriva in ročnodelska skupina Spominčice. Posebej se je zahvalil prostovoljkam v programu Starejši za starejše, ki so lani opravile 837 obiskov in skupaj opravile 1762 ur prostovoljnega dela. Program je prepoznaven in priznan tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, saj je lani prejel visoko priznanje Evropskega parlamenta, državljan Evrope 2017. Zaradi dejavnosti na tem področju je društvo že aprila 2016 pridobilo tudi status humanitarne organizacije. (Podrobnosti o delu posameznih sekcij so predstavili njihovi vodje.)

Obsežno delo je bilo opravljeno tudi na področju izobraževanja. Nadaljevala so se mesečna srečanja s farmacevti Celjskih lekarn, vrsto srečanj pa so pripravili v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline in Večgeneracijskim centrom Socio Celje, s katerim je društvo leta 2016 tudi podpisalo pogodbo. Med drugim je tako lani zaživela pomoč pri računalniškem opismenjevanju in uporabi pametnih telefonov.

Naše društvo se je preko pokrajinske zveze aktivno vključevalo tudi v prizadevanja Zveze društev upokojencev Slovenije za boljši položaj vseh upokojencev in podprlo stališča ZDUS o zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter se zavzemalo za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi ter seveda za redno in izredno usklajevanje pokojnin.

Boljši položaj slovenskih upokojencev bo še naprej eden glavnih ciljev tudi našega društva, ki želi ohraniti in še obogatiti svojo bogato dejavnost tudi v tem in naslednjih letih. Kot so bilo soglasni udeleženci volilnega zbora, bo delo še naprej vodil predsednik Anton Obrul, ki je tako nastopil že svoj četrti mandat. Pri delu mu bo pomagal upravni odbor v sestavi: Štefan Vida, Milena Brečko Poklič, Milka Oder, Erna Vrabič, Majda Groleger, Jelka Steinacher, Majda Brdnik, Slavko Hlastec, Darinka Kavčič in Jože Malec. Nadzorni odbor bo vodila Majda Vida, člani pa so Zinka Kačičnik, Marjana Košak, Željka Groleger in Jana Hudolin. V častno razsodišče so bili izvoljeni Lidija Pratnemer, Katarina Černec in Milica Dabanovič.

Na volilnem zboru sta predsednik Anton Obrul in podpredsednik PZDU Celje Drago Prtenjak podelila tudi priznanja za uspešno delo. Priznanja DU Slovenske Konjice so prejeli: Vida Skrbinšek, Ana Gračner, Danica Korošec, Martina Kelemina, Anton Obrul, Branko Zagomilšek, Vida Gorjup, Terezija Nušič in Lidija Pratnemer. Plaketo PZDU je prejel Janez Petek, Albina Pekovšek in Marija Martinčič sta prejeli priznanji PZDU. Malo plaketo ZDUS je prejela Milka Oder.

Nastopila sta Ženski pevski zbor DU in Moški pevski zbor Adolfa Tavčarja.

Med govorom predsednika Antona Obrula

Malo plaketo ZDUS sta Milki Oder izročila Anton Obrul in Drago Prtenjak.