Koprive zadovoljne

20. december 2017 – Na svojem zadnjem letošnjem srečanju so se zbrale članice zeliščarske sekcije Kopriva.

Predsednica Katarina Černec je povzela dogodke leta 2017 in dodala nekaj smernic za naslednje leto. Z zadovoljstvom je ugotovila, da so bili vsi plani izpolnjeni. Enkrat ali dvakrat jim je zagodlo vreme, da niso mogle izvajati svojih aktivnosti v naravi, zato so preživele predvideni čas v modri dvorani ob literaturi in izmenjavi znanja in nasvetov. V naslednjem letu bodo vesele vsakega novega pridruženega člana ali članice, kajti več glav več ve in vsak ima svoje izkušnje, ki jih lahko podeli skupini z enakimi interesi.

Po dobri hrani in pijači so si izmenjale simbolična darila in se v prijetnem klepetu družile še pozno v popoldanske ure.