Športniki peti v regiji, kegljači zmagovalci

April – maj  2017 – S pokrajinskim ekipnim prvenstvom v steznem kegljanju so se zaključila letošnja tekmovanja v različnih športnih panogah, ki jih pripravlja Pokrajinska zveza društev upokojencev Celje. Naši športniki so skupno dosegli 5. mesto v konkurenci 36 društev upokojencev.

Pokrajinsko prvenstvo v pikadu je bilo 1. aprila v Mozirju. Nastopilo je 15 moških in 13 ženskih ekip. Naša moška ekipa v sestavi Jože Malec, Ivan Mehle, Stanko Godec, Franc Pušnik in Karl Simon Oder je bila 15., ženska ekipa v sestavi Ljudmila Keblič, Nada Smogavec Veber, Albina Pekovšek, Bernarda Mehle in Regina Rančnik se je uvrstila na 9. mesto.

V šahu so se pomerili 19. aprila na Stranicah. Med osmimi moškimi ekipami je bila naša v sestavi Rudi Florjančič, Bogomir Šibanc, Marjan Košak in Ernest Mezner peta.

Kegljanje s kroglo na vrvici je bilo 5. maja v Galiciji. Pomerilo se je 13 moških in 12 ženskih ekip. Naša moška ekipa v sestavi Vladko Bogatin, Anton Obrul, Karl Oder, Ivan Mehle in Franc Pušnik je bila 10. Ženska ekipa v sestavi Ana Butolen, Darinka Bogatin, Jožica Zrnec, Valerija Košič in Ljudmila Oder je zasedla 9. mesto.

Regijsko tekmo v streljanju z zračno puško je 18. maja pripravilo Društvo upokojencev Vrbje. Sodelovalo je 13 ekip. Naše društvo so zastopale Martina Kelemina, Nežika Vivod, Zofija Voler in Milena Brečko Poklič. Dosegle so 3. mesto.

Tekmovanje v balinanju je bilo 23. maja v Preboldu. Tekmovalo je 12 moških in 7 ženskih ekip. Naša moška ekipa v sestavi Branko Zagomilšek, Valerija Košič, Janez Petek, Tone Obrul in Drago Vengust je dosegla 8. mesto, ženska ekipa v sestavi Regina Rančnik, Martina Kelemina, Albina Pekovšek, Nada Smogavec Veber in Marija Martinčič pa 6. mesto.

Tekmovanje v steznem kegljanju je 31. maja pripravilo DU Aljažev hrib v dvorani Golovec v Celju. Med 6 moškimi ekipami je bila naša v sestavi Zdravko Salobir, Dušan Grujič, Srečko Bornšek, Žarko Vogrin in Stane Gmajner najboljša. Prav tako je zmagala naša I. ženska ekipa v sestavi Ana Butolen, Darinka Bogatin, Vera Malič, Valerija Košič in Sonja Kotnik. Za njimi se je na 2. mesto uvrstila našo II. žensko ekipa v sestavi Martina Kelemina, Dragica Pavrič, Štefka Razboršek, Jožica Zrnec in Zofija Voler. Naša moška in I. ženska ekipa se bosta udeležili državnega prvenstva 20. septembra v Kranju.

Naša moška in ženski ekipi v steznem kegljanju so najboljše v regiji.

Tekmovalci v balinanju