Kopriva in predavanje o ambroziji

17. september 2014 – Redno mesečno srečanje članic skupine zeliščaric Kopriva je bilo namenjeno le eni rastlini, ambroziji.

Pelinu podobna biljka je romala od udeleženke do udeleženke in vse so se čudile, kako lahko tako nedolžna pelinolistna ambrozija s svojim pelodom povzroča tako alergene težave ljudem v bližnji in daljni okolici rastišč. Spraševale so se, če ljudje rastlino sploh poznajo, če so seznanjeni z zakonodajo, ki določa, da morajo lastniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, škodljive rastline odstraniti in preprečiti njihovo ponovno rast.

Cvetni prah je močan alergen in povzroča seneni nahod in v hujših oblikah astmo, sama rastlina pa ob kontaktu s kožo povzroči dermatitis, na kar moramo biti pozorni ob ročnem odstranjevanju rastlin.

Marsikdo pelinolistne ambrozije sploh ne pozna in mogoče bi se bilo smiselno obrniti na pristojne službe, da z zgibankami in plakati ozavestijo občane o tej nevarnosti za zdravje ljudi in povzročiteljici velike gospodarske škode v kmetijstvu, kajti pelinolistna ambrozija je nadležen invaziven plevel, ki zarašča obdelovalne površine in kvari kvaliteto krme.

Koprive2014