Predsednik ostaja Anton Obrul

22. marec 2014 – Na volilnem zboru Društva upokojencev Slovenske Konjice smo izvolili nov upravni odbor, na čelu z dosedanjih predsednikom Antonom Obrulom, in druge organe društva.

Kot smo ugotavljali, je med 767 člani premalo mladih upokojencev, ki bi lahko poživili sicer že sedaj pestro društveno dejavnost. Mlajše okrepitve bi potrebovali predvsem med prostovoljci programa Starejši za starejše, v okviru katerega smo v petih letih delovanja obiskali že 3665 starejših od 69 let. Podmladka bi bili veseli tudi v vseh drugih interesnih skupinah društva – med športniki, ki dosegajo odlične rezultate tudi v državnem merilu, med rekreativnimi športniki, na izletih in letovanjih, v moškem in ženskem pevskem zboru, med zeliščarkami Kopriva, na tečajih angleščine in računalništva ter v skupini Spominčice, ki goji ročnodelske spretnosti.

„Glede na pestro dejavnost bi pričakovali večje zanimanje za vključitev v društvo,“ je ob zaključenem drugem mandatu ugotovil predsednik Anton Obrul in izpostavil še aktivno državljanstvo, s katerim se skušamo boriti proti naraščajoči revščini med starejšimi. Da so dejavnosti društva pestre in privlačne, so ugotavljali tudi drugi udeleženci zbora. Tako bo tudi v bodoče.

Za dolgoletno in prizadevno delo na področju kulture smo izročili priznanje Mariji Premru. Jelki Steinacher smo se zahvalili za 15-letno delo tajnice društva in jo imenovali za častno članico društva. S spominskim darilom se je za uspešno delo v dveh mandatih Antonu Obrulu zahvalil Štefan Vida, ki je tudi vodil volilni zbor. Priložnost smo izkoristili še za voščilo Jožetu Draganu za 90. rojstni dan.

DU2014Del udeležencev volilnega zbora, ki so s ploskanjem nagradili dobro pripravljena nastopa moškega in ženskega zbora društva upokojencev.

DU2014ObrulinVidaAntonu Obrulu se je za uspešno vodenje društva v zadnjih osmih letih zahvalil Štefan Vida.

DU2014ObrulinPremruMariji Premru je za dolgoletno in prizadevno delo na področju kulture izročil priznanje predsednik društva Anton Obrul.

 DU2014DraganObrulVoščilo Jožetu Draganu za 90. rojstni dan.

 Jelka

Jelka Steinacher je doslej koordinirala tudi delo v programu Starejši za starejše. Za ta del njene dejavnosti so se ji prostovoljke zahvalile že pred volilnim zborom.

„Od leta 2008 uspešno vodiš in povezuješ program Starejši za boljšo kakovost življenja doma, s prostovoljkami si uspešno rešila veliko problemom in mnogim lajšala dneve trpljenja. To je delo iz srca – ne za denar, in kdorkoli te pozna, te ne bo nikdar pozabil. Kot sončnica si se razdajala pomoči potrebnim ljudem in kot čebelica v satovju si jih s svojo pridnostjo popeljala k lepšim dnem. Za tvoj trud se ti zahvaljujemo in želimo, da z vnuki in pravnuki odkriješ novo radost,“ so zapisale prostovoljke k poslovilnemu darilu. Predsednik DU Anton Obrul se ji je zahvalil s šopkom.