Obvestila

  • V torek, 28. junija, ob 10. uri bo v prostorih Društva upokojencev Slovenske Konjice brezplačno predavanje na temo Kako si pomagati, ko je potenje prekomerno? Predavala bo Andreja Kodrič Kampoš, mag.farm., iz Celjskih lekarn. Čeprav je potenje normalna telesna funkcija, s katero uravnavamo telesno temperaturo in izločamo iz telesa nekoristne in zdravju škodljive snovi, pa prekomerno potenje oziroma hiperhidroza ni le nadloga, temveč lahko predstavlja tudi ugodne pogoje za nastanek različnih okužb kože, za prekomerno nočno potenje pa je lahko razlog celo zdravstveno stanje ali sprememba v delovanju našega telesa, ki včasih napoveduje bolezen. Vabljeni v našo družbo!
  • Pridružite se prostovoljnim voznikom! Občina Slovenske Konjice in Zlata mreža vabita člane našega društva in vse, ki radi pomagajo, k sodelovanju v projektu Prostofer – prostovoljni šofer. Gre za prostovoljski projekt, h kateremu je Občina Slovenske Konjice pristopila v letu 2017 z željo, da omogoči mobilnost starejših oseb, ki potrebujejo prevoz do zdravnika, lekarne, drugih javnih ustanov ali zgolj trgovskega centra. Občina je zato kupila električno vozilo, prevoz pa opravljajo starejši aktivni vozniki, ki radi priskočijo na pomoč v svojem prostem času. “Občani se prevozov kar redno poslužujejo, zato bi potrebovali še kakšnega prostovoljnega šoferja, da bomo lahko zadostili vsem potrebam po brezplačnih prevozih,” pravi direktorica občinske uprave Breda Obrez. Če imate čas in dobro voljo, odločite se in pomagajte! In kako lahko postanete prostofer? Vozniki, ki želijo postati prostoferji v občini Slovenske Konjice, naj pokličejo go. Natašo Pučnik, na telefon 03 757 33 50, ali pišejo na naslov: natasa.pucnik@slovenskekonjice.si ali g. Miha Bogataj na telefon 041 502-233, ali pišejo na e-naslov: miha@zlata-mreza.si
  • Starejše osebe, občani občine Slovenske Konjice, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljive prevoze, lahko dan prej pokličejo na 080 10 10. V komunikacijskem centru Zlate mreže uporabniku posredujejo kontaktne podatke ustreznih voznikov iz seznama registriranih prostovoljnih »šoferjev« oziroma prostoferjev. Uporabnik in prostofer se nato dogovorita za prevoz, ki ga opravijo z električnim vozilom na območju občine Slovenske Konjice.